Nei til økt motorisert ferdsel og tilrettelegging av norske fjell

Odd Magne ØgreidUttalelser

Foto_motorisert ferdsel-nettNFs rådsmøte stod i november samlet i sitt standpunkt mot etableringen av stadig flere nye via ferrata-anlegg i Norge, og i 2015 har presset for økt tilrettelegging og potensiell nedbygging av urørte fjellsportarenaer preget NFs agenda. I forbindelse med regjeringens forslag om å endre motorferdselloven og åpne for catskiing, gir NF sin støtte til Norsk Friluftslivs høringsuttalelse som sier nei til flere maskiner i fjellet.

Norsk Fjellsportforum har som formål å jobbe for naturvennlig og sikker ferdsel innenfor rammen av den norske friluftslivstradisjonen. Hensyn til andre og hensyn til naturen vi ferdes i, er kjerneverdier i vår lovfestede rett til fri ferdsel på eget ansvar (Allemannsretten). Mantraet i friluftslivets sikkerhetskultur er «Velg tur etter evne og forhold». Denne kulturelle kompetansen har bidratt sterkt til å holde ulykkestallene lave selv med økende aktivitet i bratte vinterfjell de siste 20 årene. NF råder alle som vil kjøre bratt på ski til å bruke turen opp til å vurdere hvor ferden best går ned. NF ønsker ikke flere maskiner i norske fjell fordi en slik utvikling vil være ødeleggende for både natur og kultur.

Vi har med samme begrunnelse tidligere tatt sterkt avstand fra lovendringen som tillater «fornøyelseskjøring med snøscooter» i utmark, og den økende etableringen av via ferrata-anlegg – eller jernveger –  i norske fjell. Vi ønsker samtidig å presisere at vi ønsker velkommen både ny bruk og nye brukere av norske fjell så lenge det foregår innenfor rammen av hensyns- og sikkerhetstradisjonen vi har vedtektsfestet å bevare og å utvikle videre.

Les mer om saken og Norsk Friluftslivs fullstendige høringsuttalelse her: http://www.norskfriluftsliv.no/seier-nei-til-fleire-maskiner-i-fjella/