Innpasning av klatreleder inne til instruktørkurs sport

Odd Magne ØgreidNFs utdanningsstiger

NF-styret vedtok på styremøte 13.02.17 å innføre en prøveordning i 2017 hvor godkjente Klatreledere inne kan få unntak fra deler av et instruktørkurs sportsklatring ved videreutdanning til klatreinstruktør 1 sport.

NKF har i dag et 12 timers kurstilbud som fører kursdeltakerne fram til å bli Klatreleder inne. Det viktigste funksjonsområdet til en Klatreleder inne er å være instruktør på nybegynnerkurs innendørs.

En Klatreleder inne har allerede opparbeidet seg kompetanse som overlapper innholdet i instruktørkurs sportsklatring når det gjelder disse temaene fra temalista:
– Helse, miljø og sikkerhet
– Bevegelsesteknikk
– Personlig utstyr og basismetoder for klatring
– Ledklatring
– Veilederrollen – formidling, instruksjon og opplæring i klatring

En Klatreleder inne vil oftest være helt uten kompetanse på de utendørsspesifikke temaene, dvs.:
– Rappell og opphenging av topptau
– Metoder for snumanøver på snufester
– Utearena, bolter og etikk
Som en prøveordning innføres det at deltakere som er godkjente Klatreleder inne, får mulighet til å gjennomføre kurset på to dager og en kveld, og ikke tre dager og en kveld, som for andre kursdeltakere. Det anbefales to forskjellige måter å gjennomføre kurset på når det er deltakere med som er godkjente Klatreleder inne:

Alt. 1:
Kurset kjøres i sin helhet over to dager (og en kveld) dersom ALLE kursdeltakere er godkjente Klatreleder inne. Kurset vies i hovedsak til de utendørsspesifikke problemstillingene.

Alt. 2:
Dersom bare noen av deltakerne er godkjente Klatreleder inne, kjøres kurset over tre dager (og en kveld). Den første dagen dekker da de tingene som er felles for innendørs og utendørs klatring og som en Klatreleder inne allerede behersker. De to siste dagene dekker da det som er nytt for alle kursdeltakere. De som er godkjente Klatreleder inne, kan i dette tilfellet slippe å delta på kursets første dag.

Ordningen innføres som et pilotprosjekt i 2017, og erfaringene fra forsøket vil avgjøre om NF skal gå videre med dette som en permanent løsning. Ta gjerne kontakt med NF-administrasjonen dersom du har spørsmål til ordningen.