Overgangsordning avsluttes

Odd Magne ØgreidNFs utdanningsstiger

Overgangsordning fra tidligere trener 1 sport til klatreinstruktør 1 sport avsluttes 31.12.17.

Da NKFs Trener 1 sport i 2012 ble omgjort (delt opp) i godkjenningene trener 1 og NFs klatreinstruktør 1 sport, ble det opprettet en midlertidig overgangsordning. Med denne ordningen kan gammel trener 1 sport regodkjennes som NF klatreinstruktør 1 sport, på grunnlag av dokumentert kurs- /instruksjonsvirksomhet på bolt. Søkeren må i tillegg sørge for regodkjenning som klatretrener 1 i NKF-systemet når det er aktuelt. Overgangsordningen avsluttes 31.12.17, og instruktørene dette er aktuelt for oppfordres til å søke regodkjenning i god tid før fristen.