Nasjonal standard 2018

Norsk FjellsportforumOrganisasjon

NF-styret har vedtatt revidert Nasjonal standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport, gjeldende fra januar 2018. Prosesser som ligger til grunn for revisjonen inkluderer arrangørevaluering av brestigen (2016), arrangørsamling skred (2017), samt høringsrunder og innspill fra rådsmøtene. Styret ønsker å takke NFs fagkomiteer og alle involverte arrangører og ressurspersoner for innspill og bidrag til dette viktige arbeidet.

Arrangører og instruktører oppfordres videre til å oppdatere seg på endringene som gjelder for eget arbeidsfelt og virke, og gjeldende Nasjonal standard kan som før lastes ned her: Nasjonal standard