Informasjon fra Norsk Fjellsportforum

Odd Magne ØgreidOrganisasjon

Konsekvenser av redusert aktivitet inneværende sesong skal ikke gå ut over kvalifiseringsløp eller godkjenningsperioder.

Styret i NF hadde møte 16.04.20:
Det gis forlengelse av godkjenning for kandidater som ikke får opprettholdt kursvirksomhet, praksis, føring eller egenerfaring i 2020, ved søknad, pga pandemien.

• Dersom godkjenningen til en instruktør går ut i løpet av neste 12 måneder, og denne ikke har tilstrekkelig aktivitet siste 5 år, vil godkjenningen ved søknad til NF-administrasjonen forlenges med 12 mnd. Komiteene skal ikke gjøre en faglig vurdering av disse søknadene. Ved ved neste regodkjenning skal komiteen vurdere aktivitet siste 6 år, i stedet for 5 år.

• For kandidater som er i utdanningsløp forlenges likeledes fristen fra metodekurs for å ta praksis og veilederkurs med 12 måneder; 4 i stedet for 3 år.

• De arrangørene som har behov for å utsette betaling av medlemsavgift, vil få utsatt frist ved henvendelse til administrasjonen.

Ta kontakt for spørsmål.

Mvh
Styret i Norsk Fjellsportforum