Rådsmøte 2020

Odd Magne ØgreidOrganisasjon

Årets Rådsmøte gjennomføres digitalt, tirsdag 10.november kl 19:00.
Møtet var planlagt å gjennomføres i tilknytning til Fjellsportkonferansen i Sogndal, men siden denne er avlyst vil rådsmøtet bli i digitalt format. Informasjon om hvordan dette vil foregå vil sendes ut sammen med sakspapirene. Saker til rådsmøtet må være styret i hende senest fire uker før møtet, iht vedtektene, altså senest tirsdag 13. oktober. Endelig saksliste sendes ut senest 27. oktober. Alle medlemmer i Norsk Fjellsportforum som har betalt medlemsavgiften for 2020 har stemmerett på rådsmøtet. Det er ingen deltakeravgift for møtet. Vi ber om en tilbakemelding på hvor mange som stiller fra hver arrangør/medlem. Ta gjerne kontakt med post@fjellsportforum.no dersom dere har spørsmål. Vel møtt til årets rådsmøte!