Generell forlengelse av sertifisering som følge av pandemien

Odd Magne ØgreidOrganisasjon

NF-styret viderefører ordningen og vedtaket fra 16.april 2020 med 12 nye måneder. Vedtaket lyder som følger:

Det gis ytterligere forlengelse av godkjenning for kandidater og instruktører som ikke får opprettholdt kursvirksomhet, praksis, føring eller egenerfaring i 2020 og 2021, ved søknad, pga pandemien.

  • Dersom godkjenningen til en instruktør går ut i løpet av neste 12 måneder, og denne ikke har tilstrekkelig aktivitet siste 5 år, vil godkjenningen ved søknad til NF-administrasjonen forlenges med 12 mnd. Komiteene skal ikke gjøre en faglig vurdering av disse søknadene. Ved ved neste regodkjenning skal komiteen vurdere aktivitet siste 7 år, i stedet for 5 år. 
  • For kandidater som er i utdanningsløp forlenges likeledes fristen fra metodekurs for å ta praksis og veilederkurs med 12 måneder; 5 i stedet for 3 år.