Invitasjon til Norsk Fjellsportforums Rådsmøte 2021

Odd Magne ØgreidArrangementer, Organisasjon

Hvor og når: Pers Hotell, Gol. 5.11. kl. 17:00 – 20:00

Kort info: Du inviteres herved til Norsk Fjellsportforum sitt rådsmøte, fredag 5. november under Skredkonferansen på Gol. Det er ingen deltakeravgift for å være med på rådsmøtet, og det blir servert gratis mat underveis til påmeldte. Alle medlemmer i Norsk Fjellsportforum som har betalt medlemsavgiften for 2021 har stemmerett på rådsmøtet. Det vil i år bli lagt til rette for digital deltakelse for de som måtte ønske det.

Møterom: Bergslien (på hotellet).

Påmelding gjøres her: https://forms.office.com/r/TggwgHBur7

Kort info om agendaen:

  • Orientering og info fra styret og ledelsen
    • Om året som har gått og planene fremover
  • Endringer i NF-standarden
  • Informasjon om siste års registrerte ulykker
  • Nyhet: Førstehjelp innføres som nytt fagområde:
    • I januar 2021 ble NF førstehjelpskomité etablert med mål om å innføre NF førstehjelp for friluftsliv i Nasjonal Standard fra 01.01.2022. Formålet med å innføre NF førstehjelp for friluftsliv er å tilby veiledere og utøvere innen friluftsliv et nasjonalt, standardisert og kvalitetssikret undervisningstilbud innen førstehjelp for friluftsliv.

Ta kontakt på post@fjellsportforum.no dersom du har spørsmål, og vi håper å se deg på Gol.

Velkommen til rådsmøtet!

Med vennlig hilsen // Norsk Fjellsportforum