NASJONAL STANDARD 2022

Odd Magne ØgreidNFs utdanningsstiger

Nasjonal Standard for 2022 er nå publisert og ligger tilgjengelig HER

Dette er den 18. utgaven av Norsk Fjellsportforum Nasjonal standard, etter første utgave kom i 1994. Denne bransjenormen videreutvikles med mål om å opprettholde kvalitet og sikkerhet gjennom instruktørkompetanse og kvalifiserende kurs for arrangørmedlemmer i sitt virke i fjellet.

Den største endringen av i år er innføringen av førstehjelp som et eget fagområde i standarden. De siste året har en bredt sammensatt arbeidsgruppe utviklet en standard for å bli førstehjelpsinstruktør i NF, med tilhørende dags- og grunnkurs. Dette vil bredde NFs relevans ut til de bredere lag i friluftsliv, med høyskoler, folkehøyskoler, og andre som tar med gjester ut i naturen.

Det er gjort presiseringer til at all assistentpraksis nå skal skje hos NF-godkjent arrangør, samt tydeliggjort kravene til hvem som kan benytte NFs navn og logo.