OBS! OBS! Nytt søknadssystem

Odd Magne ØgreidOrganisasjon

Fra og med 18.mars skal alle søknader leveres gjennom søknadsportalen på brattkompetanse.no. Turdagbok, loggbok og all annen relevant dokumentasjon lastes også opp her. Søknadene blir fortsatt behandlet av de respektive fagkomiteer i Norsk Fjellsportforum. Vi håper og tror at dette vil gjør søknadsprosessen enklere og mer effektiv for både søkere, fagkomiteer og sekretariat.

Ta kontakt på post@fjellsportforum.no om du har spørsmål knyttet til det nye søknadssystemet.