Fjellsportkonferansen 2022

Odd Magne ØgreidArrangementer

Andre Kursarrangører (AK) og Norsk Fjellsportforum inviterer til fjellsport-Norges egen fagkonferanse, i Sogndal 4. – 6. november.

Viktige temaer for helgen vil være:

  • Utdanning/kvalifisering
  • Guiding
  • Sikkerhet
  • Bærekraft

Norsk Fjellsportforum sitt rådsmøte avholdes også under konferansen. Møtet avholdes fredag 04.11.2022 kl. 18.00

Følg med på fjellsportkonferansen.no fremover for program og påmelding.