Invitasjon til Norsk Fjellsportforums rådsmøte og Fjellsportkonferansen 2022

Odd Magne ØgreidArrangementer

NF inviterer herved til NFs rådsmøte og Fjellsportkonferansen 2022!

Rådsmøtet vil i år avholdes under Fjellsportkonferansen som arrangeres av Andre Kursarrangører (AK) og Høgskolen på Vestlandet (HVL) 4.-6. november i Sogndal.

For innkalling til Rådsmøtet 2022: Trykk her

For påmelding til rådsmøtet: Send en e-post med navn og antall deltakere til post@fjellsportforum.no innen 31.10.22.

For program og påmelding til Fjellsportkonferansen 2022: Trykk her

Vel møtt!