Nasjonal Standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport – 2023

Odd Magne ØgreidNFs utdanningsstiger

Nasjonal Standard for 2023 ble vedtatt under NFs Rådsmøte, avhold under Fjellsportkonferansen 2022. Den store nyheten i standarden er at NFs nye breførerutdanning er implementert. Andre større endringer står beskrevet i standardens forord.

Link til Nasjonal Standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport finner du her: LINK