Strategi for Norsk Fjellsportforum

Odd Magne ØgreidOrganisasjon

Etter en lengre strategiprosess, vedtok NF sin strategi frem mot 2030 på Rådsmøtet under Fjellsportkonferansen 2022. Strategien presenterer 6 likeverdige hovedmål for hva NF skal arbeide mot å fungere som i 2030, og vil følges opp av kortere handlingsplaner.

Link til strategien finner du her: LINK