Ny brestige

Odd Magne ØgreidNFs utdanningsstiger

NF-breførerstigen som ble vedtatt på Rådsmøtet implementeres nå i Brattkompetanse.no.

Hovedendringen her er at kandidater som tilfredsstiller opptakskravene kan søke forhåndsgodkjenning (prekvalifiseringsbevis) til breførerkurs, og vil etter bestått breførerkurs kunne gjennomføre assistentpraksis som er nødvending for å kunne søke endelig godkjenning som NF-brefører. NF-breførerkursene kan holdes av NF godkjente arrangører på nivå 2 bre. All søking og godkjenning skjer gjennom www.brattkompetanse.no

Den nye brestigen beskrives i Nasjonal Standard 2023, side 24. Link: https://fjellsportforum.no/wp-content/uploads/2022/12/NF-Nasjonal-standard-2023.pdf