Godkjenning av NF-arrangører

En NF-arrangørgodkjenning er et kvalitetsstempel for virksomheten. Den gir rett til å arrangere NF-godkjente kurs og praksis, rett til bruk av NFs navn og logo i forbindelse med markedsføring av relevante kurs og arrangementer, og rett til publiserering av NF-kvalifiserende kurs på NFs nettside. Se arrangører og medlemmer for full oversikt over NF-godkjente arrangører.

For å bli NF-godkjent arrangør kreves en skriftlig søknad etter spesifikasjonene i NF-standarden. Godkjente arrangører forplikter seg blant annet til å benytte NF-godkjente instruktører på kurs- og føringsvirksomhet, og til å sende inn en årlig rapport over aktivitetsnivå. Arrangørmedlemskap i Norsk Fjellsportforum koster kr. 3000,- per år.

Dersom din virksomhet ønsker å søke om NF-arrangørgodkjenning kreves det at søknadsskjemet under (Arrangørsøknadsskjema) fylles ut og sendes til post@fjellsportforum.no. Deretter vil din søknad behandles av NF-styret.

Medlemskap uten arrangørgodkjenning

Medlemmer i Norsk Fjellsportforum er ikke enkeltpersoner, men grupper og organisasjoner med vesentlig kompetanse innen fjellsport. Ved å være medlem støtter man opp om NFs arbeid for å fremme naturvennlig og sikker ferdsel, og har stemmerett på rådsmøtet. Medlemskap uten arrangørgodkjenning gir imidlertid ikke rett til å benytte NFs logo. Medlemskontingenten er kr 750,- per år.

Ta kontakt med sekretariatet på post@fjellsportforum.no dersom din organisasjon eller virksomhet ønsker å bli medlem av Norsk Fjellsportforum.