Godkjenning av arrangører

En arrangørgodkjenning i NF er et kvalitetsstempel for virksomheten, som også gir rett til bruk av NFs navn og logo i forbindelse med markedsføring av relevante kurs og arrangementer. Se arrangører og medlemmer for full oversikt over utdelte arrangørgodkjenninger i NF.

For å bli medlem av NF kreves en skriftlig søknad etter spesifikasjonene i NF-standarden. Godkjente arrangører forplikter seg blant annet til å benytte NF-godkjente instruktører på kurs- og føringsvirksomhet, og til å sende inn en årlig rapport over aktivitetsnivå. Arrangørmedlemskap i Norsk Fjellsportforum koster kr 3000,- per år.

Dersom din virksomhet ønsker å søke om arrangørgodkjenning kan du ta kontakt med sekretariatet på post@fjellsportforum.no. Søknadsskjema for arrangørgodkjenning kan lastes ned her.

Utfylling og lagring av søknadsskjemaet som PDF er støttet i Adobe Reader versjon 8 og oppover. Merk at skjemaet ikke kan fylles ut med en PDF-app for smartphones eller nettbrett (Mac Preview o.l), da dette gjør det uleselig for søknadsbehandler. Har du ikke Adobe Reader kan du velge å benytte vårt skjema for Word i stedet.

Medlemskap

Medlemmer i Norsk Fjellsportforum er ikke enkeltpersoner, men grupper og organisasjoner med vesentlig kompetanse innen fjellsport. Ved å være medlem støtter man opp om NFs arbeid for å fremme naturvennlig og sikker ferdsel, og har stemmerett på rådsmøtet. Medlemskap gir ikke rett til å benytte NFs logo. Medlemskontingenten er kr 750,- per år.

Ta kontakt med sekretariatet på post@fjellsportforum.no dersom din organisasjon eller virksomhet ønsker å bli medlem av Norsk Fjellsportforum.