Årsrapport

Alle NF-godkjente arrangører skal sende inn årsrapport over virksomhetens aktiviteter innen 1. april påfølgende år. Rapporten sendes til sekretariatet på post@fjellsportforum.no, hvor alle opplysninger behandles konfidensielt. Skjema for rapportering kan lastes ned her: