Godkjente instruktører

Denne siden er en åpent tilgjengelig oversikt over sertifiserte instruktører hos Norges Klatreforbund og Norsk Fjellsportforum. I listen nedenfor kan du hente informasjon om godkjente instruktører i vår database.

  • Link til komplett oppdatert oversikt i instruktørdatabasen: https://www.brattkompetanse.no/instruktordatabasen
  • Listene nedenfor er ikke fullstendig oppdatert p.t.

Breinstruktør 1
Breinstruktør 2
Klatreinstruktør 1 sport
Klatreinstruktør 2 sport
Klatreinstruktør 1 lavland
Klatreinstruktør 1 høyfjell
Klatreinstruktør 2 høyfjell
Isklatreinstruktør
Fjellkursleder
Skredinstruktør 1 nordisk
Skredinstruktør 1 alpint
Skredinstruktør 2 nordisk
Skredinstruktør 2 alpint