Godkjente instruktører

OBS! Listene er ajourført i medio mars 2021 da nye brattkompetanse ble lansert. Har din instruktørstatus endret seg etter dette vil det ikke fremkomme av listene.
Vi jobber med å få på plass lister som til enhver tid er oppdatert. Status på egne godkjenninger finner man forøvrig på «Min side» på brattkompetanse.no

Denne siden er en åpent tilgjengelig oversikt over instruktører hos Norges Klatreforbund og Norsk Fjellsportforum. I listen nedenfor kan du hente informasjon om godkjente instruktører i vår database.

  • Instruktører som har utløpsdato merket i rødt må regodkjennes snarest.
  • Dersom informasjonen på disse sidene ikke stemmer med dine notater ber vi deg ta kontakt på post@fjellsportforum.no
  • Dersom du ønsker informasjon for å kunne benytte en av være instruktører kan du ta kontakt med oss for nærmere opplysninger.
  • Ønsker du å vite hva som er registrert på deg i vårt instruktørregister, kan du sende en forespørsel på epost til post@fjellsportforum.no

Breinstruktør 1
Breinstruktør 2
Klatreinstruktør 1 sport
Klatreinstruktør 2 sport
Klatreinstruktør 1 lavland
Klatreinstruktør 1 høyfjell
Klatreinstruktør 2 høyfjell
Isklatreinstruktør
Fjellkursleder
Skredinstruktør 1 nordisk
Skredinstruktør 1 alpint
Skredinstruktør 2 nordisk
Skredinstruktør 2 alpint