Kursmaler

Kursmalene på ikke-kvalifiserende nivå inngår som vedlegg til Nasjonal standard, men er ikke en del av selve standarden. Malene er ment som veiledning om faglig innhold og god praksis, og er utformet for arrangører som ønsker å tilby komplette grunnkurs for begynnere. Kurs som følger disse malene, kan benevnes som ”NF grunnkurs bre”, ”NF grunnkurs klatring” eller ”NF grunnkurs skred alpint/nordisk”. I tillegg tilbys maler for dagskurs skred, alpint og nordisk.

Her finnes også en samlet oversikt over læringsmål for hele NFs skredstige, som kan lastes ned her