Logo

Logoen til Norsk Fjellsportforum er et registrert varemerke som alle godkjente arrangørmedlemmer kan benytte fritt i markedsføringen av kurs og fjellsportarrangementer som tilfredsstiller NFs krav. Organisasjoner uten arrangørgodkjenning har ikke tillatelse til å benytte logoen. Heller ikke instruktører med NF-godkjenning kan bruke NFs logo for å markedsføre aktiviteter uten at de har en arrangørgodkjenning, eller på oppdrag i forbindelse med et NF-godkjent arrangement.

NF-logoen som kvalitetsstempel er en forsikring for kundene om at både arrangøren og de benyttede instruktører og førere er godkjent gjennom Norsk Fjellsportforum. Logoen finnes her i elektroniske formater til nedlasting og bruk for våre arrangører. NF har i tillegg logoen tilgjengelig som tøymerke og klistremerker, som kan benyttes av instruktører til å sy på jakker og liknende. Ønsker du å få tilsendt tøymerker/klistremerker med NF-logo, kan du kontakte sekretariatet på post@fjellsportforum.no.

Opplever du at NF-logoen misbrukes eller benyttes i markedsføring av arrangører uten NF-godkjenning, ønsker vi å få vite om det. Ta kontakt med sekretariatet på post@fjellsportforum.no.