Logo

Logoen til Norsk Fjellsportforum er et registrert varemerke som alle godkjente arrangørmedlemmer kan benytte fritt i markedsføringen av kurs og fjellsportarrangementer som tilfredsstiller NFs krav. Organisasjoner uten arrangørgodkjenning har ikke tillatelse til å benytte logoen. Heller ikke instruktører med NF-godkjenning kan bruke NFs logo for å markedsføre aktiviteter uten at de har en arrangørgodkjenning, eller på oppdrag i forbindelse med et NF-godkjent arrangement.

NF-logoen som kvalitetsstempel er en forsikring for kundene om at både arrangøren og de benyttede instruktører og førere er godkjent gjennom Norsk Fjellsportforum. Logoen finnes her i elektroniske formater til nedlasting og bruk for våre arrangører. .

Opplever du at NF-logoen misbrukes eller benyttes i markedsføring av arrangører uten NF-godkjenning, ønsker vi å få vite om det. Ta kontakt med sekretariatet på post@fjellsportforum.no.

Førstehjelpstrianglet

Førstehjelpstriangelet er en visuell modell for å tydeliggjøre og prioritere undersøkelse og behandlingstiltak innen førstehjelp for friluftsliv. Førstehjelpstrianglet kan anvendes i annet materiell, men ved bruk av trianglet er det et  krav at det kildeføres tilbake til NF.