Opptak til instruktørkurs

Instruktørkurs sportsklatring
Før deltakelse på instruktørkurs sportsklatring må kandidaten søke om å få en forhåndsgodkjenning fra NFs fagkomite klatring. Det er kandidaten selv som er ansvarlig for å søke om dette og søknaden leveres gjennom søknadsportalen på Brattkompetanse. Kursarrangøren er ansvarlig for å påse at alle deltakere er forhåndsgodkjent. Etter bestått instruktørkurs sportsklatring og assistentpraksis søker kandidaten om endelig godkjenning som instruktør gjennom Brattkompetanse.

Breførerkurs
Før deltakelse på breførerkurs må kandidaten søke om å få en forhåndsgodkjenning fra NFs fagkomite bre. Det er kandidaten selv som er ansvarlig for å søke om dette og søknaden leveres gjennom søknadsportalen på Brattkompetanse. Kursarrangøren er ansvarlig for å påse at alle deltakere er forhåndsgodkjent. Etter bestått breførerkurs og assistentpraksis søker kandidaten om endelig godkjenning som brefører gjennom Brattkompetanse.

Breinstruktørkurs
Før deltakelse på breinstruktørkurs må kandidaten være godkjent Brefører, og så søke om å få en forhåndsgodkjenning fra NFs fagkomite bre. Det er kandidaten selv som er ansvarlig for å søke om dette og søknaden leveres gjennom søknadsportalen på Brattkompetanse. Kursarrangøren er ansvarlig for å påse at alle deltakere er forhåndsgodkjent. Etter bestått breinstruktørkurs og assistentpraksis søker kandidaten om endelig godkjenning som breinstuktør 1 gjennom Brattkompetanse.

Metodekurs skred/førstehjelp
Før deltakelse på metodekurs må kandidaten få en forhåndsgodkjenning fra en av NFs fagkomiteer skred/førstehjelp. Det er kandidaten selv som er ansvarlig for å søke om dette og søknaden leveres gjennom søknadsportalen på brattkompetanse.no. Kursarrangøren er ansvarlig for å påse at alle deltakere er forhåndsgodkjent.

Veilederkurs skred/førstehjelp
Opptak til veilederkurs gjøres av den enkelte arrangør og det er arrangøren som er ansvarlig for å påse at alle deltakere er kvalifisert. Etter gjennomført kurs er det kandidaten selv som søker om endelig godkjenning som instruktør gjennom Brattkompetanse.

Isklatreinstruktørkurs
Før deltakelse på isklatreinstruktørkurs må kandidaten søke om å få en forhåndsgodkjenning fra NFs fagkomite klatring. Det er kandidaten selv som er ansvarlig for å søke om dette og søknaden leveres gjennom søknadsportalen på Brattkompetanse. Kursarrangøren er ansvarlig for å påse at alle deltakere er forhåndsgodkjent. Etter bestått isklatreinstruktørkurs søker kandidaten om endelig godkjenning som instruktør gjennom Brattkompetanse.

Ta meg til Brattkompetanse