Sentralt opptak til instruktørkurs

Alle deltakere på kvalifiserende instruktørkurs skal forhåndsgodkjennes sentralt av NFs fagkomiteer. Det er arrangørens ansvar å gi egne søkere informasjon om opptakskravene, samt innhente og påse at all relevant dokumentasjon sendes inn til NF i god tid før kursstart. Ordinær behandlingstid i NF er opp til 4 uker.

Etter ferdig behandlet søknad gis både kandidaten og arrangøren beskjed om kandidaten er godkjent for opptak eller ikke. Ved godkjenning utstedes et personlig prekvalifiseringsbevis til kandidaten, som er gyldig for kurs i inneværende og påfølgende sesong. En sentral NF-godkjenning pålegger ikke arrangøren noen forpliktelser overfor kandidaten; enhver arrangør står fritt til å selv velge sine kursdeltakere blant forhåndsgodkjente søkere.

Ordinært opptak til veilederkurs foretas av arrangøren direkte, med påkrevd ettersending av dokumentasjon til NF. Se retningslinjer for instruks og detaljer.