Opptak til instruktørkurs

Metodekurs
Før deltakelse på metodekurs må kandidaten få en forhåndsgodkjenning fra en av NFs fagkomiteer. Det er kandidaten selv som er ansvarlig for å søke om dette og søknaden leveres gjennom søknadsportalen på brattkompetanse.no. Kursarrangøren er ansvarlig for å påse at alle deltakere er forhåndsgodkjent.

Veilederkurs
Opptak til veilederkurs gjøres av den enkelte arrangør og det er arrangøren som er ansvarlig for å påse at alle deltakere er kvalifisert. Etter gjennomført kurs er det kandidaten selv som innrapporterer vurderingsskjema fra veilederkurset.