Sentralt opptak til instruktørkurs

Alle deltakere på kvalifiserende instruktørkurs skal forhåndsgodkjennes sentralt av NFs fagkomiteer. Det er arrangørens ansvar å gi egne søkere informasjon om opptakskravene, samt innhente og påse at all relevant dokumentasjon sendes inn til NF i god tid før kursstart. Ordinær behandlingstid i NF er opp til 4 uker.

For opptak til metodekurs kreves søknadsskjema og loggbok, mens søknad om opptak til veilederkurs i tillegg må inneholde vurderingsskjemaer fra metodekurs og assistentpraksis.

Etter ferdig behandlet søknad gis både kandidaten og arrangøren beskjed om kandidaten er godkjent for opptak eller ikke. Ved godkjenning utstedes et personlig prekvalifiseringsbevis til kandidaten, som er gyldig for kurs i inneværende og påfølgende sesong. En sentral NF-godkjenning pålegger ikke arrangøren noen forpliktelser overfor kandidaten; enhver arrangør står fritt til å selv velge sine kursdeltakere blant forhåndsgodkjente søkere.

MERK: Forsøksordning i 2017 med lokalt opptak til veilederkurs

NF-styret foretok i 2016 en evaluering av dagens ordning med sentralt opptak til instruktørkurs, og har justert ordningen som et midlertidig forsøk.
Klikk her for å lese mer om regler for opptak til veilederkurs i 2017