Fjellsportkonferansen 2024 – UTVIDET FRIST «CALL FOR PAPER»

Helena WikArrangementer, NFs utdanningsstiger, Organisasjon, Ymse

I 2024 har Norsk Fjellsportforum gått sammen med Universitetet i Sør-Øst Norge for å planlegge årets konferanse, i Bø i Telemark 01.-03.november. De kommende månedene vil vi slippe info om selve programmet, men sett av datoen idag! Nettsted: https://fjellsportkonferansen.no NF´s rådsmøte blir i den forbindelse avholdt 01.november. Kunne du tenkt deg å holde et innlegg under årets konferanse? Vi er … Les mer

NFs Rådsmøte 2023 – Velkommen!

Odd Magne ØgreidArrangementer, NFs utdanningsstiger, Organisasjon

Da er innkalling og sakspapirer til NFs rådsmøte 2023 ferdigstilt. Lenke Det blir et spennende rådsmøte i år med mange aktuelle temaer, så vi håper å se mange av dere i Oppdal. Påmelding til rådsmøte 2023: Rådsmøtet avholdes under Skredkonferansen på Oppdal fredag den 3. november fra kl. 17:00 til 20:00. Påmelding til rådsmøtet gjøres ved å sende en e-post … Les mer

Ny brestige

Odd Magne ØgreidNFs utdanningsstiger

NF-breførerstigen som ble vedtatt på Rådsmøtet implementeres nå i Brattkompetanse.no. Hovedendringen her er at kandidater som tilfredsstiller opptakskravene kan søke forhåndsgodkjenning (prekvalifiseringsbevis) til breførerkurs, og vil etter bestått breførerkurs kunne gjennomføre assistentpraksis som er nødvending for å kunne søke endelig godkjenning som NF-brefører. NF-breførerkursene kan holdes av NF godkjente arrangører på nivå 2 bre. All søking og godkjenning skjer gjennom … Les mer

FØRSTEHJELP FOR FRILUFTSLIV

Odd Magne ØgreidArrangementer, NFs utdanningsstiger

Direkte innpass i utdanningen til NF Førstehjelpsinstruktør 2 Norsk Fjellsportforum (NF) innførte i nasjonal standard 2022 NF førstehjelp for friluftsliv, en instruktørutdanning med tilhørende dagskurs og grunnkurs. Utdanningen er opprettet grunnet et manglende tilbud innen kurs i førstehjelp for friluftsliv som er tilstrekkelig utbredt nasjonalt, standardisert og kvalitetsikret for det behovet som eksisterer blant veiledere og utøvere av friluftsliv. NF førstehjelpsinstruktør … Les mer

NASJONAL STANDARD 2022

Odd Magne ØgreidNFs utdanningsstiger

Nasjonal Standard for 2022 er nå publisert og ligger tilgjengelig HER Dette er den 18. utgaven av Norsk Fjellsportforum Nasjonal standard, etter første utgave kom i 1994. Denne bransjenormen videreutvikles med mål om å opprettholde kvalitet og sikkerhet gjennom instruktørkompetanse og kvalifiserende kurs for arrangørmedlemmer i sitt virke i fjellet. Den største endringen av i år er innføringen av førstehjelp … Les mer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL NFs RÅDSMØTE 2021

Odd Magne ØgreidArrangementer, NFs utdanningsstiger, Organisasjon, Uttalelser

Da er innkalling og sakspapirer til NF sitt Rådsmøte 2021 ferdigstilt. Hvor og når: Pers Hotell, Gol. 5.11. kl. 17:00 – 20:00 Påmelding til Rådsmøtet: For deg som ikke har mulighet til å stille fysisk, blir det i år tilrettelagt for digital deltakelse. Påmelding til Rådsmøtet (både for fysisk og digital deltakelse) gjøres det ved å trykke: HER For å … Les mer

Innpasning av klatreleder inne til instruktørkurs sport

Odd Magne ØgreidNFs utdanningsstiger

NF-styret vedtok på styremøte 13.02.17 å innføre en prøveordning i 2017 hvor godkjente Klatreledere inne kan få unntak fra deler av et instruktørkurs sportsklatring ved videreutdanning til klatreinstruktør 1 sport. NKF har i dag et 12 timers kurstilbud som fører kursdeltakerne fram til å bli Klatreleder inne. Det viktigste funksjonsområdet til en Klatreleder inne er å være instruktør på nybegynnerkurs … Les mer

Overgangsordning avsluttes

Odd Magne ØgreidNFs utdanningsstiger

Overgangsordning fra tidligere trener 1 sport til klatreinstruktør 1 sport avsluttes 31.12.17. Da NKFs Trener 1 sport i 2012 ble omgjort (delt opp) i godkjenningene trener 1 og NFs klatreinstruktør 1 sport, ble det opprettet en midlertidig overgangsordning. Med denne ordningen kan gammel trener 1 sport regodkjennes som NF klatreinstruktør 1 sport, på grunnlag av dokumentert kurs- /instruksjonsvirksomhet på bolt. … Les mer