NF metodesett og instruktørveiledning

Norsk FjellsportforumOrganisasjon

NFs første felles metodesett og instruktørveiledning for bre og klatring, ble vedtatt i NF-styret i juni 2018. Over fire års arbeid har resultert i et omfangsrikt dokument, som både beskriver metoder og inneholder instruktørveiledninger. Etter endt revisjon har dokumentet blitt mer omfangsrikt enn et rent metodesett, men allikevel ikke så omfangsrikt at det utgjør en komplett instruktørhåndbok. NF-styret har imidlertid … Les mer

Nasjonal standard 2018

Norsk FjellsportforumOrganisasjon

NF-styret har vedtatt revidert Nasjonal standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport, gjeldende fra januar 2018. Prosesser som ligger til grunn for revisjonen inkluderer arrangørevaluering av brestigen (2016), arrangørsamling skred (2017), samt høringsrunder og innspill fra rådsmøtene. Styret ønsker å takke NFs fagkomiteer og alle involverte arrangører og ressurspersoner for innspill og bidrag til dette viktige arbeidet. Arrangører og … Les mer

Norsk Fjellsportforums arbeid i regjeringens reiselivsmelding

Norsk FjellsportforumOrganisasjon, Uttalelser

Fredag 17. mars kom regjeringen ut med sin reiselivsmelding, hvori Norsk Fjellsportforum trekkes frem for sitt arbeid med Nasjonal standard, sine utdanningsstiger og sitt kvalitetsstempel gjennom våre sentraliserte godkjenningsordninger. Vi anser omtalen som en viktig og velkommen anerkjennelse av NFs rolle gjennom mange år i arbeidet for tryggere ferdsel og aktivitet i norske fjell: Boks 3.2 Guiding for trygge, tilgjengelige … Les mer