Personer som har gjennomført kvalifisering hos eller er under kvalifisering hos Nortind kan søke om innplassering i NF-stigen. Ordningen for innplassering er beskrevet i NF-standardens §1.2.5.1. I dokumentet nedenfor er en presisering av hvem som kan søke om hva, hva som kreves av dokumentasjon, og hvordan man går fram for å søke innplassering.