Godkjenning av instruktører

All kvalifisering og godkjenning av NF-instruktører skjer nå via Brattkompetanse. For å komme i gang gå inn på følgende lenke: www.brattkompetanse.no

Norsk Fjellsportforum godkjenner instruktører og førere på flere nivåer innen disiplinene skred, bre, klatring, og førstehjelp (etter krav nedfelt i Nasjonal Standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport). En NF-godkjenning er et kvalitetsstempel som skal sikre at kursinnhold og utdanningsforløp er i henhold til standarden, og alle våre arrangører har forpliktet seg til å benytte NF-godkjente instruktører.

Etter fullført og bestått utdanning registreres instruktører i vår nasjonale instruktør- og kompetansedatabase – Brattkompetanse.

En NF-sertifisering er normalt gyldig i 5 år. En fornyet sertifisering oppnås deretter ved å søke om regodkjenning til NF, på bakgrunn av kurs- og aktivitetsnivået de siste 5 årene.

Instruktørkursene kan holdes av alle kursarrangører med relevant godkjenning på nivå 2. Før opptak til breførerkurs/metodekurs/instruktørkurs må du som søker få en forhåndsgodkjenning fra NF, mens opptak til veilederkurs gjøres av kursarrangøren selv. Tildeling av plass og andre praktiske spørsmål tas direkte med arrangøren av ønsket kurs. Se oversikt over godkjente kursarrangører.

Hvordan bli NF-instruktør

Første steg på veien til å bli NF-instruktør er å søke om opptak til instruktørkurs. Se gjerne etter aktuelle kurs i listen over kommende instruktørkurs, eller ta direkte kontakt med en av våre godkjente kursarrangører på nivå 2.

Den enkleste måten å få plass på kurs er å søke direkte til ønsket arrangør. Dersom du søker om opptak til et breførerkurs/metodekurs/instruktørkurs skal søknaden også forhåndsgodkjennes av NF. Man kan søke om en slik forhåndsgodkjenning selv om man ikke har bestemt seg for et konkret kurs. Forhåndsgodkjenningens varighet er spesifisert i opptaksbrevet; vanligvis gjelder forhåndsgodkjenningen for to sesonger. Vær oppmerksom på at plass på kurs og eventuelle praktiske spørsmål fortsatt må avklares direkte med arrangøren.

Behandlingstid hos NF er inntil 4 uker. Vi minner om at arrangørene ofte har opptak til kurs i god tid før kursstart og at det kan være stor etterspørsel etter kursplasser. Vi anbefaler deg å sende søknaden din så tidlig som mulig.

Opptak til NFs veilederkurs og seminarer gjøres av arrangøren selv. Ta kontakt med arrangøren dersom du er usikker på opptakskravene til ønsket kurs eller har andre spørsmål om det spesifikke kurset. Alle opptakskrave finner du i NF Nasjonal standard. Mer informasjon om våre utdanningsstiger finner du under Om utdanningsstigene.