Godkjenning av instruktører

All kvalifisering og godkjenning av NF-instruktører skjer nå via Brattkompetanse. For å komme igang gå inn på følgende lenke: www.brattkompetanse.no

Mer informasjon: Norsk Fjellsportforum godkjenner instruktører på flere nivåer innen disiplinene skred, bre, klatring, og førstehjelp etter krav nedfelt i Nasjonal Standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport). En NF-godkjenning er et kvalitetsstempel som skal sikre at kursinnhold og utdanningsforløp er i henhold til standarden, og alle våre arrangører har forpliktet seg til å benytte NF-godkjente instruktører.

Etter fullført og bestått utdanning registreres instruktører i vår nasjonale instruktørdatabase; www.brattkompetanse.no

En NF-godkjenning er normalt gyldig i 5 år. En fornyet godkjenning oppnås heretter ved å søke om regodkjenning til NF, på bakgrunn av kurs- og aktivitetsnivået de siste 5 årene.

Instruktørkursene kan holdes av alle kursarrangører med relevant godkjenning på nivå 2. Før opptak til metodekurs må du som søker få en forhåndsgodkjenning fra NF, mens opptak til veilederkurs gjøres av kursarrangøren selv. Tildeling av plass og andre praktiske spørsmål tas direkte med arrangøren av ønsket kurs. Se oversikt over godkjente kursarrangører.

Hvordan bli NF-instruktør

Første steg på veien til å bli NF-instruktør er å søke om opptak til instruktørkurs. Se gjerne etter aktuelle kurs i listen over kommende instruktørkurs, eller ta direkte kontakt med en av våre godkjente kursarrangører på nivå 2.

Den enkleste måten å få plass på kurs er å søke direkte til ønsket arrangør. Dersom du søker om opptak til et metodekurs eller instruktørkurs sportsklatring / isklatring skal søknaden også forhåndsgodkjennes av NF. Man kan søke om en slik forhåndsgodkjenning selv om man ikke har bestemt seg for et konkret kurs. Godkjenningens varighet er spesifisert i opptaksbrevet; vanligvis gjelder godkjenningen for to sesonger. Vær oppmerksom på at plass på kurs og eventuelle praktiske spørsmål fortsatt må avklares direkte med arrangøren.

Behandlingstid hos NF er inntil 4 uker. Vi minner om at arrangørene ofte har opptak til kurs i god tid før kursstart og at det kan være stor etterspørsel etter kursplasser. Vi anbefaler deg å sende søknaden din så tidlig som mulig.

Fra og med torsdag 18.mars 2021 blir alle søknader behandlet gjennom søknadsportalen til brattkompetanse.no. Man skal altså ikke lenger sende inn søknader til NFs sekretariat, men logge seg inn på «Min Side» og levere søknaden der. Det gis en detaljert rettledning underveis i søknadsprosessen. I tillegg til å registrere nødvendige personopplysninger vil du også bli bedt om å laste opp NF-Loggbok. For opptak til veilederkurs skal det også lastes opp NF Loggbok med vurderingsskjemaer fra metodekurs og assistentpraksis. Når du har fullført veilederkurset skal også vurderingsskjemaet fra dette lastes opp på Min side.

Opptak til NFs veilederkurs og seminarer gjøres av arrangøren selv. Ta kontakt med arrangøren dersom du er usikker på opptakskravene til ønsket kurs eller har andre spørsmål om det spesifikke kurset. Alle opptakskravene finnes under kursinformasjon i Nasjonal standard. Mer informasjon om våre utdanningsstiger finner du under Om utdanningsstigene.