Godkjenning av instruktører

Norsk Fjellsportforum godkjenner instruktører på flere nivåer innen disiplinene skred, bre og klatring, etter krav nedfelt i NF-standarden (Nasjonal standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport). En NF-godkjenning er et kvalitetsstempel som skal sikre at kursinnhold og utdanningsforløp er i henhold til standarden, og alle våre arrangører har forpliktet seg til å benytte NF-godkjente instruktører.

Etter fullført og bestått utdanning registreres instruktører i vår nasjonale instruktørdatabase, og får tilsendt et instruktørbevis. For kort og registrering faktureres hver instruktør en administrasjonsavgift fra NF på kr. 450,-.

En NF-godkjenning er normalt gyldig i 5 år. En fornyet godkjenning oppnås heretter ved å søke om regodkjenning til NF, på bakgrunn av kurs- og aktivitetsnivået de siste 5 årene.

Instruktørkursene kan holdes av alle kursarrangører med relevant godkjenning på nivå 2. Før opptak til instruktørkurs må du som søker få en sentral forhåndsgodkjenning fra NF, men tildeling av plass og andre praktiske spørsmål tas direkte med arrangøren av ønsket kurs. Se oversikt over godkjente kursarrangører.

Hvordan bli NF-instruktør

Første steg på veien til å bli NF-instruktør er å søke om opptak til instruktørkurs. Se gjerne etter aktuelle kurs i listen over kommende instruktørkurs, eller ta direkte kontakt med en av våre godkjente kursarrangører på nivå 2.

Den enkleste måten å få plass på kurs er å søke direkte til ønsket arrangør. Dersom du søker om opptak til et metodekurs eller instruktørkurs sportsklatring / isklatring skal søknaden også forhåndsgodkjennes av NF. Behandlingstid hos NF er inntil 4 uker. For vurdering kreves utfylt søknadsskjema og loggbok, mens det for opptak til veilederkurs i tillegg er krav om vurderingsskjemaer fra metodekurs og assistentpraksis. Opptak til NFs veilederkurs og seminarer gjøres av arrangøren direkte. Ta kontakt med kursarrangøren dersom du er usikker på opptakskravene til ønsket kurs.

Dersom du ikke vet hvilket instruktørkurs du ønsker å delta på, men likevel ønsker en forhåndsgodkjenning, er det også mulig å søke direkte til Norsk Fjellsportforum. Dersom du blir godkjent vil du motta et personlig prekvalifiseringsbevis, som du senere kan legge frem for aktuelle arrangører. Godkjenningens varighet er spesifisert i opptaksbrevet; vanligvis gjelder godkjenningen for to sesonger. Vær oppmerksom på at plass på kurs og eventuelle praktiske spørsmål fortsatt må avklares direkte med arrangøren.

For søknad om opptak til alle våre instruktørkurs brukes vårt felles NF-søknadsskjema, og du spesifiserer selv i skjemaet hvilket kurs du søker opptak til. Opptakskravene finnes under kursinformasjon i Nasjonal standard. Mer informasjon om våre utdanningsstiger finner du under Om utdanningsstigene.