Innplasseringsordning i NFs skredstige

Med innføringen av ny skredstige i 2014 ble det opprettet overgangsordninger for fjellkursledere og andre som har relevant utdanning og omfattende erfaring i vinterfriluftsliv og skredvurdering, fra inn- og utland. Dette innebærer at NFs skredkomité, på bakgrunn av dokumentert erfaring, i en begrenset periode kan direkte innplassere søkere i stigen, og dermed gi fritak for krav til praksis og/eller kursaktivitet.

Det finnes ikke et eget søknadsskjema for direkte innplassering, men du kan velge å ta utgangspunkt i det generelle NF-søknadsskjema for instruktørkurs, eller å formulere din egen søknad. Merk at skredkomiteen stiller krav til dokumentert praksis, loggbok og attester, og at disse sammen med ditt søknadsskjema utgjør hele vurderingsgrunnlaget. Mer informasjon om innplassering og dokumentasjonskrav finner du lenger nede på sida.

Søknad og all relevant dokumentasjon sendes som vedlegg i e-post til post@fjellsportforum.no