Kommende instruktørkurs og arrangementer i 2020


Til deg som vil bli NF-instruktør:

Alle søknader leveres gjennom søknadsportalen til brattkompetanse.no.
Våre instruktørkurs har opptakskrav, og alle instruktørutdanninger krever at du som deltaker er forhåndsgodkjent. Forhåndsgodkjenning til metodekurs gis av Norsk Fjellsportforum, mens det er arrangøren selv som er ansvarlig for opptak til veilederkurs. Husk derfor å søke plass på kurs så tidlig som mulig. Se Instruktørgodkjenning for mer informasjon, og ta kontakt med aktuell arrangør for påmelding.

Under følger en oversikt over kommende instruktørkurs og arrangementer hos våre arrangører. Oversikten oppdateres fortløpende etter hvert som den enkelte NF-arrangør melder inn planlagte kurs.

Dersom du som arrangør savner ditt kurs i oversikten, send en e-post til post@fjellsportforum.no

Metodekurs skred:

Veilederkurs skred:

Instruktørkurs sportsklatring:

28.-30.mai, Gol/Hemsedal, Hemsedal Fjellsport AS

4.-6.juni, Sogndal, Norges klatreforbund

11.-13.juni, Oslo, Tau AS

25.-27.juni, Trondheim, Norges klatreforbund

13.-15.august, Oslo, Norges klatreforbund

Metodekurs klatring:

17.-20.juni, Oslo. Tau AS

2.-5.september, Oslo, DNT fjellsport Oslo

10.-13.september, Sogndal, Bre og fjell

Veilederkurs klatring lavland:

Ingen kurs publisert

Veilederkurs klatring høyfjell:

3.-6.juni, Hemsedal, Fjellspesialisten

10.-13.juni, Romsdalen, Klatrekompaniet

10.-13.juni, Romsdalen, Tau AS

16.-20.juni, Uskedalen, DNT fjellsport Bergen

5.-8.august, Hemsedal, DNT fjellsport Oslo

14.-17.august, Jotunheimen, Tau AS

Instruktørseminar klatring:

11.-13. juni, Digitalt, NF

20.-22.november, Bergen, NKF

Isklatreinstruktørkurs:

Metodekurs bre:

20.-26.juni, Jostedalen, Jostedalen Breførarlag i samarbeid med Breoppleving

30.juni – 4.juli, Jostedalen, DNT fjellsport Bergen

Metodekurs bre for NF-godkjent klatrinstruktør høyfjell:

7.-8.juni, Nigardsbreen, Tau AS

Veilederkurs bre:

26.-29.august, Jostedalen, Breoppleving

Metodeseminar bre:

Ingen kurs publisert