Kommende instruktørkurs og arrangementer i 2020


Til deg som vil bli NF-instruktør:

Alle søknader leveres gjennom søknadsportalen til brattkompetanse.no.
Våre instruktørkurs har opptakskrav, og alle instruktørutdanninger krever at du som deltaker er forhåndsgodkjent. Forhåndsgodkjenning til metodekurs gis av Norsk Fjellsportforum, mens det er arrangøren selv som er ansvarlig for opptak til veilederkurs. Husk derfor å søke plass på kurs så tidlig som mulig. Se Instruktørgodkjenning for mer informasjon, og ta kontakt med aktuell arrangør for påmelding.

Under følger en oversikt over kommende instruktørkurs og arrangementer hos våre arrangører. Oversikten oppdateres fortløpende etter hvert som den enkelte NF-arrangør melder inn planlagte kurs.

Dersom du som arrangør savner ditt kurs i oversikten, send en e-post til post@fjellsportforum.no

Metodekurs skred:

Veilederkurs skred:

Instruktørkurs sportsklatring:

11.-13.juni, Oslo, Tau AS

Metodekurs klatring:

3.-6.juni, Oslo, DNT fjellsport Oslo

17.-20.juni, Oslo. Tau AS

10.-13.september, Sogndal, Bre og fjell

Veilederkurs klatring lavland:

Ingen kurs publisert

Veilederkurs klatring høyfjell:

10.-13.juni, Romsdalen, Klatrekompaniet

10.-13.juni, Romsdalen, Tau AS

16.-20.juni, Uskedalen, DNT fjellsport Bergen

5.-8.august, Hemsedal, DNT fjellsport Oslo

Instruktørseminar klatring:

16.-18.april, Nettbasert, Tau AS

20.-22.november, Bergen, NKF

Isklatreinstruktørkurs:

Metodekurs bre:

20.-26.juni, Jostedalen, Jostedalen Breførarlag i samarbeid med Breoppleving

30.juni – 4.juli, Jostedalen, DNT fjellsport Bergen

Veilederkurs bre:

26.-29.august, Jostedalen, Breoppleving

Metodeseminar bre:

Ingen kurs publisert