Kommende instruktørkurs og arrangementer i 2020


Til deg som vil bli NF-instruktør:

Våre instruktørkurs har opptakskrav, og alle instruktørutdanninger krever at du som deltaker er forhåndsgodkjent for opptak gjennom Norsk Fjellsportforum. Husk derfor å søke plass på kurs så tidlig som mulig. Se Instruktørgodkjenning for mer informasjon, og ta kontakt med aktuell arrangør for påmelding.

Under følger en oversikt over kommende instruktørkurs og arrangementer hos våre arrangører. Oversikten oppdateres fortløpende etter hvert som den enkelte NF-arrangør melder inn planlagte kurs.

Dersom du som arrangør savner ditt kurs i oversikten, send en e-post til post@fjellsportforum.no

Metodekurs skred:

Ingen kurs publisert

Veilederkurs skred:

8.-11.februar, Sogndal, Bre og fjell

 

Instruktørkurs sportsklatring:

Ingen kurs publisert

Metodekurs klatring:

10.-13.september, Sogndal, Bre og fjell

Veilederkurs klatring lavland:

Ingen kurs publisert

Veilederkurs klatring høyfjell:

10.-13.juni 2021, Romsdalen, Klatrekompaniet

Metodeseminar klatring:

20.-22.november, Bergen, NKF

Metodekurs bre:

Ingen kurs publisert

Veilederkurs bre:

Ingen kurs publisert

Metodeseminar bre:

Ingen kurs publisert