Kommende instruktørkurs og arrangementer i 2020


Til deg som vil bli NF-instruktør:

Våre instruktørkurs har opptakskrav, og alle instruktørutdanninger krever at du som deltaker er forhåndsgodkjent for opptak gjennom Norsk Fjellsportforum. Husk derfor å søke plass på kurs så tidlig som mulig. Se Instruktørgodkjenning for mer informasjon, og ta kontakt med aktuell arrangør for påmelding.

Under følger en oversikt over kommende instruktørkurs og arrangementer hos våre arrangører. Oversikten oppdateres fortløpende etter hvert som den enkelte NF-arrangør melder inn planlagte kurs.

Dersom du som arrangør savner ditt kurs i oversikten, send en e-post til post@fjellsportforum.no

Metodekurs skred:

Ingen kurs publisert

Veilederkurs skred:

Ingen kurs publisert

 

Instruktørkurs sportsklatring:

13. – 14. juni, Øygarden, DNT fjellsport Bergen

 

Metodekurs klatring:

4. -7. juni, Oslo, Klatrekompaniet
11. – 14. juni, Sogndal, Bre og fjell
25. – 28. juni, Sotra, DNT fjellsport Bergen
10. – 13. september, Sogndal, Bre og fjell

 

Veilederkurs klatring lavland:

29.juli – 2.aug Kolsås – Oslo, NKF

 

Veilederkurs klatring høyfjell:

20. – 23. august, Hurrungane / Sognefjellet, Klatrekompaniet

 

Metodekurs bre:

18. – 21. juni, Jostedalen, Klatrekompaniet
21. – 26.juni, Jostedalen, Jostedalen Breførarlag / Breoppleving

 

Veilederkurs bre:

17. – 20. august, Jostedalen, Klatrekompaniet

27.-30.august, Jostedalen, Breoppleving

Metodeseminar bre:

2. – 5. juli, Jostedalen, Jostedalen Breførarlag