Kommende instruktørkurs og arrangementer i 2020


Til deg som vil bli NF-instruktør:

Alle søknader leveres gjennom søknadsportalen til brattkompetanse.no.
Våre instruktørkurs har opptakskrav, og alle instruktørutdanninger krever at du som deltaker er forhåndsgodkjent. Forhåndsgodkjenning til metodekurs gis av Norsk Fjellsportforum, mens det er arrangøren selv som er ansvarlig for opptak til veilederkurs. Husk derfor å søke plass på kurs så tidlig som mulig. Se Instruktørgodkjenning for mer informasjon, og ta kontakt med aktuell arrangør for påmelding.

Under følger en oversikt over kommende instruktørkurs og arrangementer hos våre arrangører. Oversikten oppdateres fortløpende etter hvert som den enkelte NF-arrangør melder inn planlagte kurs.

Dersom du som arrangør savner ditt kurs i oversikten, send en e-post til post@fjellsportforum.no

Metodekurs skred:

Ingen kurs publisert

Veilederkurs skred:

Ingen kurs publisert

Instruktørkurs sportsklatring:

Ingen kurs publisert

Metodekurs klatring:

2.-5.september, Oslo, DNT fjellsport Oslo

10.-13.september, Sogndal, Bre og fjell

12.-15.mai 2022, Oslo, Klatrekompaniet

Veilederkurs klatring lavland:

Ingen kurs publisert

Veilederkurs klatring høyfjell:

19.-22.august, Jotunheimen, Tau AS

11.-14.august 2022, Jotunheimen, Klatrekompaniet

Instruktørseminar klatring:

20.-22.november, Bergen, NKF

Isklatreinstruktørkurs:

6.-9.januar 2022, Hemsedal, Klatrekompaniet

Metodekurs bre:

Ingen kurs publisert

Metodekurs bre for NF-godkjent klatreinstruktør høyfjell:

Ingen kurs publisert

Veilederkurs bre:

26.-29.august, Jostedalen, Breoppleving

Metodeseminar bre:

Ingen kurs publisert