Kurs og seminarer


Under følger en oversikt over NF-kvalifiserende kurs  innen ski/skred, klatring, bre og førstehjelp. NB. For at et kurs eller seminar skal være NF-godkjent må det arrangeres av en NF-godkjent arrangør på nivå 2 i den nevnte disiplinen. Praksis må være hos en arrangor godkjent på nivå 1 i den aktuelle disiplinen. Du finner en komplett oversikt over arrangører som har oppnådd NF-godkjenning ved å trykke HER

NFs breførerkurs/metodekurs/instruktørkurs har opptakskrav, og krever at du er forhåndsgodkjent gjennom Brattkompetanse for å kunne starte kvalifiseringen.

Forhåndsgodkjenningen gis av NF gjennom Brattkompetanse, mens godkjenning til opptak til NF- veilederkurs og seminarer gis av NF-arrangør.

For å få NF-forhåndsgodkjenning kreves gjennomført NF-grunnkurs og NF-videregående kurs eller tilsvarende erfaring i tillegg til en solid NF-loggbok som dokumenterer egenerfaring. All dokumentasjon må lastes opp via søknaden din på: www.brattkompetanse.no

Under følger en oversikt over kommende NF-kvalifiserende kurs og seminarer hos NF-godkjente arrangører.

Dersom du som NF-arrangør savner ditt kvalifiserende NF-kurs/seminar i oversikten, send en e-post til post@fjellsportforum.no

For oversikt over tilbydere av NF-Grunnkurs og NF-Videregående kurs se HER

SKIFERDSEL

NF-Metodekurs skred:

NF-Veilederkurs skred:

FJELLKLATRING

NF-Metodekurs klatring:

NF-Veilederkurs klatring lavland:

NF-Veilederkurs klatring høyfjell:

SPORTSKLATRING

NF-Klatreinstruktør sport 1:

ISKLATRING:

NF-Isklatreinstruktørkurs:

  BREFERDSEL

  NF-Breførerkurs:

  NF-Breinstruktørkurs:

  FØRSTEHJELP

  NF-Metodekurs førstehjelp for friluftsliv:

  NF-Veilederkurs førstehjelp for friluftsliv:

  • Ingen kjente kurs satt opp i 2024

  KVALIFISERENDE SEMINARER FOR NIVÅ 2:

  NF-Metodeseminar:

  NF-Instruktørseminar:

  • Ingen kjente seminarer satt opp i 2024