Under følger en oversikt over NF-kvalifiserende kurs  innen sportsklatring, fjellklatring, brevandring, skred og førstehjelp.
NB! For at et kvalifiserende kurs eller seminar skal være NF-godkjent må det arrangeres av en NF-godkjent arrangør på nivå 2 i den nevnte disiplinen.

Praksis i instruktørutdanningen må være gjennomført hos en NF-arrangor godkjent på nivå 1 eller 2 i den aktuelle disiplinen. Du finner en komplett oversikt over arrangører som har NF-godkjenning ved å trykke HER

NFs breførerkurs/metodekurs/instruktørkurs har opptakskrav, og krever at du er forhåndsgodkjent gjennom Brattkompetanse for å kunne starte kvalifiseringen.

Forhåndsgodkjenningen gis av NF gjennom Brattkompetanse, mens godkjenning til opptak til NF- veilederkurs og seminarer gis av NF-arrangør.

Under følger en oversikt over kommende NF-kvalifiserende kurs og seminarer hos NF-godkjente arrangører som vi er gjort kjent med.

Dersom du som NF-arrangør savner ditt kvalifiserende NF-kurs/seminar i oversikten, send en e-post til post@fjellsportforum.no

For oversikt over tilbydere av NF-Grunnkurs og NF-Videregående kurs se HER

Sportsklatring

NF Instruktørkurs sportsklatring

23 – 25.08.24, Bergen, DNT fjellsport Bergen – 3 dager

30.08 – 01.09.24, Haugesund, NKF – 3-dager

Fjellklatring

NF Metodekurs klatring

03 – 06.06.24, Hemsedal, Bre og Fjell

09 – 11.06.24, Oslo, TAU AS

17 – 20.06.24, Sogndal, Bre og Fjell

29.08 – 01.09.24, Bergen, NKF

NF Veilederkurs klatring lavland

22 – 25.08.24, Oslo, DNT Fjellsport/NKF

NF Veilederkurs klatring høyfjell

08 – 11.08.24 Sogndal, TAU AS

15 – 18.08.24, Jotunheimen, Klatrekompaniet

19 – 22.08.24, Lofoten, I Fri Natur

Isklatring

NF Isklatreinstruktørkurs

06.02.-09.02.25, Hemsedal, Klatrekompaniet

Brevandring

NF Breførerkurs

05.06 – 09.06.24, Jostedalen, Breogfjell

16.06 – 21.06.24, Jostedalen, Jostedalen Breførarlag

26.06 – 30.06.24, Jostedalen, DNT Fjellsport

07.07 – 11.07.24, Jostedalen, Klatrekompaniet

14.10 – 18.10.24, Jostedalen, Breogfjell

NF Breinstruktørkurs

20 – 25.08.24, Jostedalen, Breoppleving

29.08 – 01.09.24, Jostedalen, DNT Fjellsport

05.09 – 08.09.24, Sognefjellet, Klatrekompaniet

Skred

NF metodekurs skred

09.01-12.01.25, Hemsedal, Klatrekompaniet

NF veilederkurs skred

13.03.-16.03.25, Hemsedal, Klatrekompaniet

Førstehjelp for friluftsliv

NF Metodekurs førstehjelp for friluftsliv

31.05 – 02.06.24, Oslo, DNT Fjellsport

04.-06.10.24, DNT Skorgedalsbu, Rauma, DNT

NF Veilederkurs førstehjelp for friluftsliv

Ingen kjente kurs satt opp.

Kvalifiserende seminarer for nivå 2

NF metodeseminar klatring

Ingen kjente seminarer satt opp.

NF metodeseminar bre

27 – 30.06.24, Jostedalen, Jostedalen Breførarlag

NF metodeseminar skred

Ingen kjente seminarer satt opp.

NF metodeseminar førstehjelp for friluftsliv

Ingen kjente seminar satt opp.

NF instruktørseminar

06 – 08.09.24, Jostedalen, Jostedalen Breførerlag