Kurs og seminarer


Til deg som ønsker å øke din kompetanse i fjellet sommer som vinter / bli sertifisert NF-instruktør innen fagfeltene: Skred, klatring, bre.

Våre metode- og veilederkurs har opptakskrav, og krever at du som deltaker er forhåndsgodkjent. Forhåndsgodkjenningen gis av Norsk Fjellsportforum (gjennom Brattkompetanse.no), mens det er arrangøren selv som er ansvarlig for opptaket til veilederkurs. Husk derfor å søke om godkjenning via Brattkompetanse så tidlig som mulig, og ta kontakt med aktuell arrangør for påmelding så snart godkjenningen din gjennom Brattkompetanse er på plass.

All digital dokumentasjon må lastes opp på: www.brattkompetanse.no

Under følger en oversikt over kommende kurs og seminarer hos NF-godkjente arrangører. Oversikten oppdateres fortløpende etter hvert som den enkelte NF-arrangør melder inn planlagte kurs og seminarer.

Dersom du som NF-arrangør savner ditt kurs/seminar i oversikten, send en e-post til post@fjellsportforum.no

SKIFERDSEL

NF-Grunnkurs skred:

NF-Videregåendekurs skred:

  NF-Metodekurs skred:

  NF-Veilederkurs skred:

  NF-Metodeseminar skred:

  Ingen seminarer publisert ennå.

  NF-Instruktørseminar:

  TRADKLATRING

  NF-Metodekurs klatring:

  NF-Veilederkurs klatring lavland:

  Ingen kurs publisert ennå.

  NF-Veilederkurs klatring høyfjell:

  NF-Metodeseminar klatring:

  Ingen seminarer publisert ennå.

  NF-Instruktørseminar:

  SPORTSKLATRING

  NF-Instruktørkurs sportsklatring:

  Ingen kurs publisert ennå.

  NF-Instruktørseminar:

  ISKLATRING:

  NF-Grunnkurs isklatring:

  NF-Isklatreinstruktørkurs:

  BREFERDSEL

  NF-Metodekurs bre:

  Ingen kurs publisert ennå.

  NY* Metodekurs bre for NF-godkjent klatreinstruktør høyfjell:

  Ingen kurs publisert ennå.

  NF-Veilederkurs bre:

  Ingen kurs publisert ennå.

  NF-Metodeseminar bre:

  Ingen seminarer publisert ennå.

  NF-Instruktørseminar: