Vurderingslogger

Felles for alle NFs utdanninger er at de baserer seg på forholdsvis korte kurs, hvor deltakernes egen erfaring og kompetanseoppbygging over flere år legges til grunn. Samlingen med vurderingslogger inneholder vurderingsskjemaer tilpasset ulike kurs og seminarer på instruktørnivå. Her kan kursholdere på instruktørkurs finne de relevante skjemaer som skal fylles ut etter instruktørkurs. Den enkelte instruktørkursdeltager er selv ansvarlig for at all nødvendig dokumentasjon lastes opp på «Min side» i brattkompetanse.no underveis i utdanningen.

Filer