NF Turdagboka og vurderingsskjemaer

Felles for alle NFs utdanninger er at de baserer seg på deltakernes egenerfaring og kompetanseoppbygging over flere år, som skal dokumenteres i NFs Turdagbok. I tillegg til å dokumentere egenerfaring i NFs Turdagbok, er alle kandidater ansvarlig for å laste opp godkjente NF Vurderingskjemaer fra gjennomført NF-Metodekurs, Assistentpraksis og Veilederkurs på sin profil på www.brattkompetanse.no.

Nedenfor kan også NF-Instruktører som holder NF-kurs finne de relevante NF Vurderingsskjemaene som skal fylles ut etter endt kurs, og lastes opp på www.brattkompetanse.no sammen med NF Turdagboka.

Om NF Vurderingsskjemaene

NF Turdagboka:

NF Turdagboka

NF Vurderingsskjemaer:

 • NF Metodekurs og breførerkurs:

Metodekurs Klatring

Metodekurs Skred

Breførerkurs

Metodekurs Førstehjelp for friluftsliv

 • NF Assistentpraksis:

Assistentpraksis Klatring

Assistentpraksis Skred

Assistentpraksis Bre

Assistentpraksis Førstehjelp for friluftsliv

 • NF Veilederkurs og instruktørkurs:

Veilederkurs Klatring

Veilederkurs Skred

Breinstruktørkurs

Veilederkurs Førstehjelp for friluftsliv

Isklatreinstruktørkurs

Instruktørkurs sportsklatring

 • NF Instruktørpraksis:

Instruktørpraksis Klatring

Instruktørpraksis Skred

Instruktørpraksis Bre

Instruktørpraksis Førstehjelp for friluftsliv

   • NF Rednings- og metodeseminar:

   Metodeseminar Klatring

   Metodeseminar Skred

   Metodeseminar Bre

   Instruktørseminar