NF Loggbok og NF Vurderingsskjemaer

Felles for alle NFs utdanninger er at de baserer seg på deltakernes egenerfaring og kompetanseoppbygging over flere år, som skal dokumenteres i NFs Loggbok. I tillegg til å dokumentere egenerfaring i NFs Loggbok, er alle kandidater ansvarlig for å laste opp godkjente NF Vurderingskjemaer fra gjennomført NF-Metodekurs, Assistentpraksis og Veilederkurs på sin profil på www.brattkompetanse.no.

Nedenfor kan også NF-Instruktører som holder NF-kurs finne de relevante NF Vurderingsskjemaene som skal fylles ut etter endt kurs, og lastes opp på www.brattkompetanse.no sammen med NF Loggboka.

Om Vurderingsskjemaene

NF Loggbok:

NF Loggbok

NF Vurderingsskjemaer:

 • NF Metodekurs:

Metodekurs Klatring

Metodekurs Skred

Metodekurs Bre

 • NF Assistentpraksis:

Assistentpraksis Klatring

Assistentpraksis Skred

Assistentpraksis Bre

 • NF Veilederkurs:

Veilederkurs Klatring

Veilederkurs Skred

Veilederkurs Bre

Isklatreinstruktørkurs

   • NF Rednings- og metodeseminar:

   Metodeseminar Klatring

   Metodeseminar Skred

   Metodeseminar Bre