Avgift for behandling av søknader er:
Kr 200,- for godkjenningsbevis ikke-kvalifiserende kurs
Kr 300,- for forhåndsgodkjenning før kvalifiserende kurs (varighet inneværende sesong + neste sesong)
Kr 350,- for søknad om sertifisering etter kvalifiserende kurs (varighet 5 år)
Kr 600,- for søknad om sertifsering som NF Fjellkursleder (varighet 5 år)
Kr 500,- for søknad om regodkjenning nivå 1 og nivå 2 (varighet 5 år)
Kr 600,- for søknad om regodkjenning som NF Fjellkursleder (varighet 5 år)

Ikke-kvalifiserende kurs er grunnkurs, videregående kurs etc. som ikke gir en NF-sertifisering, men som kan være en del av opptakskravene til kvalifiserende kurs.

Kvalifiserende kurs er kurs som er obligatoriske i utdanningsforløpet til en NF-sertifisering som instruktør/fører.