Regodkjenning

Instruktørgodkjenning i NF gis for inntil fem år om gangen. Ved femårsperiodens utløp må det søkes om regodkjenning for neste periode, basert på kurs- og egenaktivitet. Søknaden leveres gjennom søknadsportalen til brattkompetanse.no. Merk at knappen for regodkjenning først blir synlig når det er under seks måneder til godkjenningen utløper.

Det er instruktørens ansvar å sjekke at søknaden tilfredsstiller kravene til aktivitet før regodkjenningsskjemaet sendes inn.