Regodkjenning

Instruktørgodkjenning i NF gis for inntil fem år om gangen. Ved femårsperiodens utløp må det søkes om regodkjenning for neste periode, basert på kurs- og egenaktivitet. For å søke om regodkjenning sendes et utfylt regodkjenningsskjema sammen med loggbok til NF v/sekretariatet, før godkjenningen utløper. Alle relevante dokumenter sendes som vedlegg i e-post til soknad@fjellsportforum.no.

Regodkjenningsavgiften er på hhv kr 450,- og kr 550,- for nivå 1 og nivå 2. Det er instruktørens ansvar å sjekke at denne tilfredsstiller kravene til aktivitet før regodkjenningsskjemaet sendes inn.

Utfylling og lagring av søknadsskjemaet som PDF er støttet i Adobe Reader versjon 8 og oppover. Merk at skjemaet ikke kan fylles ut med en PDF-app for smartphones eller nettbrett (Mac Preview o.l), da dette gjør det uleselige for søknadsbehandler. Har du ikke Adobe Reader kan du velge å benytte vårt skjema for Word i stedet.