NF-søknadsskjema og NF-turdagbok

For alle søknader til instruktørkurs, godkjenninger eller innplassering benyttes NFs standard søknadsskjema og turdagbok, som kan lastes ned under. For informasjon om hvordan søke på instruktørkurs, se Instruktørgodkjenning. For alle instruktørgodkjenninger tilkommer et kort- og administrasjongebyr på kr. 450,-, som faktureres instruktøren direkte.

Søknadsskjemaet og turdagboka benyttes også til søknader om nivå 2 og direkte innplassering. Skriv i søknadsskjemaet hva du søker om, og send inn som vedlegg med turdagbok og relevant dokumentasjon til soknad@fjellsportforum.no.