NF-søknadsskjema

For alle søknader til instruktørkurs, godkjenninger eller innplassering benyttes NFs standard søknadsskjema, som kan lastes ned under. For informasjon om hvordan søke på instruktørkurs, se Instruktørgodkjenning. For alle instruktørgodkjenninger tilkommer et kort- og administrasjongebyr på kr. 450,-, som faktureres instruktøren direkte.

Søknadsskjemaet benyttes også til søknader om nivå 2 og direkte innplassering. Skriv i skjemaet hva du søker om, og send inn som vedlegg med loggbok og relevant dokumentasjon til soknad@fjellsportforum.no.

Utfylling og lagring av søknadsskjemaet som PDF er støttet i Adobe Reader versjon 8 og oppover. Merk at skjemaet ikke kan fylles ut med en PDF-app for smartphones eller nettbrett (Mac Preview o.l), da dette gjør det uleselig for søknadsbehandleren. Har du ikke Adobe Reader kan du velge å benytte vårt skjema for Word i stedet.