NF-søknadsskjema og NF-turdagbok

Alle søknader skal fra og med 18.mars 2021 leveres gjennom brattkompepanse.no sin søknadsportal. For informasjon om hvordan søke på instruktørkurs, se Instruktørgodkjenning.  Priser finner du her.

Turdagboka benyttes til søknader på alle nivå. Filene finnes til nedlasting både her og på brattkompetanse.no.