Om utdanningsstigene

Som NF-instruktør kan du oppnå godkjenning på nivå 1 eller 2, innen henholdsvis sportsklatring, fjellklatring, brevandring, skred og førstehjelp. Instruktører på nivå 1 kan lede ikke-kvalifiserende kurs som NF grunnkurs, dagskurs eller lignende, mens instruktører på nivå 2 også kan utdanne andre instruktører gjennom nivå 2 godkjente arrangører. Felles for NFs utdanninger er at de baserer seg på forholdsvis korte kurs, hvor deltakernes egen erfaring og kompetanseoppbygging over flere år legges til grunn. Det kreves sentral forhåndsgodkjenning fra NFs opptakskomiteer for alle kandidater både til metodekurs og instruktørkurs, og hvert trinn i utdanningen har spesifiserte opptakskrav. Du finner mer informasjon om opptak og kursarrangører under Instruktørgodkjenning.