Om utdanningsstigene

Som NF-instruktør kan du oppnå godkjenning på nivå 1 eller 2, innen henholdsvis klatring, bre og skred. Instruktører på nivå 1 kan lede ikke-kvalifiserende kurs som NF grunnkurs, dagskurs eller workshops, mens instruktører på nivå 2 også kan utdanne andre instruktører. Felles for NFs utdanninger er at de baserer seg på forholdsvis korte kurs, hvor deltakernes egen erfaring og kompetanseoppbygging over flere år legges til grunn. Det kreves sentral forhåndsgodkjenning fra NFs opptakskomiteer for alle kandidater både til metodekurs og veilederkurs, og hvert trinn i utdanningen har spesifiserte opptakskrav. Du finner mer informasjon om opptak og kursarrangører under Instruktørgodkjenning.

Flytskjemaene under viser kvalifiseringsveien for de ulike instruktørnivåene, og NF-merket viser når det kreves sentral godkjenning av søknadene:

Breinstruktør nivå 1 og 2:

Klatreinstruktør nivå 1:

Klatreinstruktør nivå 2:

Skredinstruktør nivå 1 og 2: