Instruktørveiledningen er en uformell samling av tips, teknikker, undervisningsformer etc. som er nyttig for klatreinstruktører og breinstruktører å ha kjennskap til under utøvelsen av sitt virke som instruktør. Mye av innholdet er hentet fra DNT fjellsports instruktørhåndbok, supplert med innhold fra det forrige metodesettet, samt innspill fra et instruktørseminar som ble holdt høsten 2018.
Veiledningen inneholder alt fra selvfølgeligheter til mer avanserte tips en instruktør kan ha glede av. Dokumentet vil være spesielt nyttig for kandidater som er under utdanning til instruktører, og spesielt aktuelt for alle som deltar på veilederkursene.
Dokumentet har vært på høringsrunde blant NFs medlemmer, samt at instruktørene har kunnet komme med innspill til innholdet. Instruktørveiledningen ble endelig vedtatt i NFs styre 19. juni 2019. Mindre endringer i april 2024. En stor takk til alle som har gitt innspill til dokumentet og til de som har jobbet med innholdet på vegne av NF.

NF Instruktørveiledning 2019