Instruktørveileder Førstehjelp for friluftsliv 2024

NF instruktørveileder i førstehjelp for friluftsliv er utarbeidet av NF Førstehjelpskomitè 2023-2024 og publiseres for første gang i 2024. Formålet med instruktørveilederen er:
 

– Å gi instruktørene innsikt i utdanningens faglige forankring.

– Å beskrive faglig hva som inkluderes i læringsmålene, og hva som kan utelates ved instruktørutdanningen og ved NF intro- og grunnkurs førstehjelp for friluftsliv.

– Å bidra til økt forståelse for hvordan faglig innhold kan formidles for økt læring, og hvordan evaluering kan gjennomføres ved instruktørkurs.

Instruktørveilederen er egnet for alle NF instruktør og personer som arbeider med friluftsliv og har ansvar for andre ute, samt deltagere ved NF intro- og grunnkurs førstehjelp for friluftsliv. Instruktørveilederen ble vedtatt i NFs styre 28. februar 2024, og styret ønsker å takke de som har bidratt i arbeidet med å utvikle veilederen, og styret har stor tro på at dette styrker NFs visjon om å sikre trygg og naturvennlig ferdsel i norsk natur.

Instruktørveiledningen ble endelig vedtatt i NFs styre 28. februar 2024. Vi ønsker å takke de som har bidratt i arbeidet til å utvikle veiledningen, og har stor tro på at dette styrker NFs visjon om å sikre trygg og naturvennlig ferdsel i norsk natur. 

NF Instruktørveiledning førstehjelp for friluftsliv 2024

Instruktørveileder klatring og brevandring 2019

Instruktørveilederen er en uformell samling av tips, teknikker, undervisningsformer etc. som er nyttig for klatreinstruktører og breinstruktører å ha kjennskap til under utøvelsen av sitt virke som instruktør. Mye av innholdet er hentet fra DNT fjellsports instruktørhåndbok, supplert med innhold fra det forrige metodesettet, samt innspill fra et instruktørseminar som ble holdt høsten 2018.
Veilederen inneholder alt fra selvfølgeligheter til mer avanserte tips en instruktør kan ha glede av. Dokumentet vil være spesielt nyttig for kandidater som er under utdanning til instruktører, og spesielt aktuelt for alle som deltar på veilederkursene.
Dokumentet har vært på høringsrunde blant NFs medlemmer, samt at instruktørene har kunnet komme med innspill til innholdet. Instruktørveiledningen ble endelig vedtatt i NFs styre 19. juni 2019. Mindre endringer i april 2024. En stor takk til alle som har gitt innspill til dokumentet og til de som har jobbet med innholdet på vegne av NF.

NF Instruktørveiledning klatring og brevandring 2019