Fjellsportkonferansen 2024 – UTVIDET FRIST «CALL FOR PAPER»

Helena WikArrangementer, NFs utdanningsstiger, Organisasjon, Ymse

I 2024 har Norsk Fjellsportforum gått sammen med Universitetet i Sør-Øst Norge for å planlegge årets konferanse, i Bø i Telemark 01.-03.november. De kommende månedene vil vi slippe info om selve programmet, men sett av datoen idag! Nettsted: https://fjellsportkonferansen.no NF´s rådsmøte blir i den forbindelse avholdt 01.november. Kunne du tenkt deg å holde et innlegg under årets konferanse? Vi er … Les mer

NFs Rådsmøte 2023 – Velkommen!

Odd Magne ØgreidArrangementer, NFs utdanningsstiger, Organisasjon

Da er innkalling og sakspapirer til NFs rådsmøte 2023 ferdigstilt. Lenke Det blir et spennende rådsmøte i år med mange aktuelle temaer, så vi håper å se mange av dere i Oppdal. Påmelding til rådsmøte 2023: Rådsmøtet avholdes under Skredkonferansen på Oppdal fredag den 3. november fra kl. 17:00 til 20:00. Påmelding til rådsmøtet gjøres ved å sende en e-post … Les mer

Ny brestige

Odd Magne ØgreidNFs utdanningsstiger

NF-breførerstigen som ble vedtatt på Rådsmøtet implementeres nå i Brattkompetanse.no. Hovedendringen her er at kandidater som tilfredsstiller opptakskravene kan søke forhåndsgodkjenning (prekvalifiseringsbevis) til breførerkurs, og vil etter bestått breførerkurs kunne gjennomføre assistentpraksis som er nødvending for å kunne søke endelig godkjenning som NF-brefører. NF-breførerkursene kan holdes av NF godkjente arrangører på nivå 2 bre. All søking og godkjenning skjer gjennom … Les mer

Strategi for Norsk Fjellsportforum

Odd Magne ØgreidOrganisasjon

Etter en lengre strategiprosess, vedtok NF sin strategi frem mot 2030 på Rådsmøtet under Fjellsportkonferansen 2022. Strategien presenterer 6 likeverdige hovedmål for hva NF skal arbeide mot å fungere som i 2030, og vil følges opp av kortere handlingsplaner. Link til strategien finner du her: LINK

Innkalling og sakspapirer til Norsk Fjellsportforums rådsmøte 2022

Odd Magne ØgreidArrangementer

Da er innkalling og sakspapirer til NF rådsmøte 2022 ferdigstilt! Det blir et spennende rådsmøte i år, med flere nyheter. Endelig innkalling og sakspapirer til rådsmøte 2022 finner du ved å trykke: Her Program og påmelding til Fjellsportkonferansen: Det er mye spennende på programmet under Fjellsportkonferansen i år. Husk å melde deg på så snart som mulig og senest innen 28.10.22 … Les mer

Invitasjon til Norsk Fjellsportforums rådsmøte og Fjellsportkonferansen 2022

Odd Magne ØgreidArrangementer

NF inviterer herved til NFs rådsmøte og Fjellsportkonferansen 2022! Rådsmøtet vil i år avholdes under Fjellsportkonferansen som arrangeres av Andre Kursarrangører (AK) og Høgskolen på Vestlandet (HVL) 4.-6. november i Sogndal. For innkalling til Rådsmøtet 2022: Trykk her For påmelding til rådsmøtet: Send en e-post med navn og antall deltakere til post@fjellsportforum.no innen 31.10.22. For program og påmelding til Fjellsportkonferansen … Les mer

Fjellsportkonferansen 2022

Odd Magne ØgreidArrangementer

Andre Kursarrangører (AK) og Norsk Fjellsportforum inviterer til fjellsport-Norges egen fagkonferanse, i Sogndal 4. – 6. november. Viktige temaer for helgen vil være: Utdanning/kvalifisering Guiding Sikkerhet Bærekraft Norsk Fjellsportforum sitt rådsmøte avholdes også under konferansen. Møtet avholdes fredag 04.11.2022 kl. 18.00 Følg med på fjellsportkonferansen.no fremover for program og påmelding.

FØRSTEHJELP FOR FRILUFTSLIV

Odd Magne ØgreidArrangementer, NFs utdanningsstiger

Direkte innpass i utdanningen til NF Førstehjelpsinstruktør 2 Norsk Fjellsportforum (NF) innførte i nasjonal standard 2022 NF førstehjelp for friluftsliv, en instruktørutdanning med tilhørende dagskurs og grunnkurs. Utdanningen er opprettet grunnet et manglende tilbud innen kurs i førstehjelp for friluftsliv som er tilstrekkelig utbredt nasjonalt, standardisert og kvalitetsikret for det behovet som eksisterer blant veiledere og utøvere av friluftsliv. NF førstehjelpsinstruktør … Les mer

NASJONAL STANDARD 2022

Odd Magne ØgreidNFs utdanningsstiger

Nasjonal Standard for 2022 er nå publisert og ligger tilgjengelig HER Dette er den 18. utgaven av Norsk Fjellsportforum Nasjonal standard, etter første utgave kom i 1994. Denne bransjenormen videreutvikles med mål om å opprettholde kvalitet og sikkerhet gjennom instruktørkompetanse og kvalifiserende kurs for arrangørmedlemmer i sitt virke i fjellet. Den største endringen av i år er innføringen av førstehjelp … Les mer