Innkalling og sakspapirer til Norsk Fjellsportforums rådsmøte 2022

Gjemund NordskarArrangementer

Da er innkalling og sakspapirer til NF rådsmøte 2022 ferdigstilt! Det blir et spennende rådsmøte i år, med flere nyheter. Endelig innkalling og sakspapirer til rådsmøte 2022 finner du ved å trykke: Her Program og påmelding til Fjellsportkonferansen: Det er mye spennende på programmet under Fjellsportkonferansen i år. Husk å melde deg på så snart som mulig og senest innen 28.10.22 … Les mer

Ny brestige

Norsk FjellsportforumNFs utdanningsstiger

NF-breførerstigen som ble vedtatt på Rådsmøtet implementeres nå i Brattkompetanse.no. Hovedendringen her er at kandidater som tilfredsstiller opptakskravene kan søke forhåndsgodkjenning (prekvalifiseringsbevis) til breførerkurs, og vil etter bestått breførerkurs kunne gjennomføre assistentpraksis som er nødvending for å kunne søke endelig godkjenning som NF-brefører. NF-breførerkursene kan holdes av NF godkjente arrangører på nivå 2 bre. All søking og godkjenning skjer gjennom … Les mer

Strategi for Norsk Fjellsportforum

Norsk FjellsportforumOrganisasjon

Etter en lengre strategiprosess, vedtok NF sin strategi frem mot 2030 på Rådsmøtet under Fjellsportkonferansen 2022. Strategien presenterer 6 likeverdige hovedmål for hva NF skal arbeide mot å fungere som i 2030, og vil følges opp av kortere handlingsplaner. Link til strategien finner du her: LINK

Invitasjon til Norsk Fjellsportforums rådsmøte og Fjellsportkonferansen 2022

Gjemund NordskarArrangementer

NF inviterer herved til NFs rådsmøte og Fjellsportkonferansen 2022! Rådsmøtet vil i år avholdes under Fjellsportkonferansen som arrangeres av Andre Kursarrangører (AK) og Høgskolen på Vestlandet (HVL) 4.-6. november i Sogndal. For innkalling til Rådsmøtet 2022: Trykk her For påmelding til rådsmøtet: Send en e-post med navn og antall deltakere til post@fjellsportforum.no innen 31.10.22. For program og påmelding til Fjellsportkonferansen … Les mer

Fjellsportkonferansen 2022

Gjemund NordskarArrangementer

Andre Kursarrangører (AK) og Norsk Fjellsportforum inviterer til fjellsport-Norges egen fagkonferanse, i Sogndal 4. – 6. november. Viktige temaer for helgen vil være: Utdanning/kvalifisering Guiding Sikkerhet Bærekraft Norsk Fjellsportforum sitt rådsmøte avholdes også under konferansen. Møtet avholdes fredag 04.11.2022 kl. 18.00 Følg med på fjellsportkonferansen.no fremover for program og påmelding.

FØRSTEHJELP FOR FRILUFTSLIV

Gjemund NordskarArrangementer, NFs utdanningsstiger

Direkte innpass i utdanningen til NF Førstehjelpsinstruktør 2 Norsk Fjellsportforum (NF) innførte i nasjonal standard 2022 NF førstehjelp for friluftsliv, en instruktørutdanning med tilhørende dagskurs og grunnkurs. Utdanningen er opprettet grunnet et manglende tilbud innen kurs i førstehjelp for friluftsliv som er tilstrekkelig utbredt nasjonalt, standardisert og kvalitetsikret for det behovet som eksisterer blant veiledere og utøvere av friluftsliv. NF førstehjelpsinstruktør … Les mer

NASJONAL STANDARD 2022

Norsk FjellsportforumNFs utdanningsstiger

Nasjonal Standard for 2022 er nå publisert og ligger tilgjengelig HER Dette er den 18. utgaven av Norsk Fjellsportforum Nasjonal standard, etter første utgave kom i 1994. Denne bransjenormen videreutvikles med mål om å opprettholde kvalitet og sikkerhet gjennom instruktørkompetanse og kvalifiserende kurs for arrangørmedlemmer i sitt virke i fjellet. Den største endringen av i år er innføringen av førstehjelp … Les mer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL NFs RÅDSMØTE 2021

Gjemund NordskarArrangementer, NFs utdanningsstiger, Organisasjon, Uttalelser

Da er innkalling og sakspapirer til NF sitt Rådsmøte 2021 ferdigstilt. Hvor og når: Pers Hotell, Gol. 5.11. kl. 17:00 – 20:00 Påmelding til Rådsmøtet: For deg som ikke har mulighet til å stille fysisk, blir det i år tilrettelagt for digital deltakelse. Påmelding til Rådsmøtet (både for fysisk og digital deltakelse) gjøres det ved å trykke: HER For å … Les mer