Nasjonal standard 2018

Norsk FjellsportforumOrganisasjon

NF-styret har vedtatt revidert Nasjonal standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport, gjeldende fra januar 2018. Prosesser som ligger til grunn for revisjonen inkluderer arrangørevaluering av brestigen (2016), arrangørsamling skred (2017), samt høringsrunder og innspill fra rådsmøtene. Styret ønsker å takke NFs fagkomiteer og alle involverte arrangører og ressurspersoner for innspill og bidrag til dette viktige arbeidet. Arrangører og … Les mer

Norsk Fjellsportforums arbeid i regjeringens reiselivsmelding

Norsk FjellsportforumOrganisasjon, Uttalelser

Fredag 17. mars kom regjeringen ut med sin reiselivsmelding, hvori Norsk Fjellsportforum trekkes frem for sitt arbeid med Nasjonal standard, sine utdanningsstiger og sitt kvalitetsstempel gjennom våre sentraliserte godkjenningsordninger. Vi anser omtalen som en viktig og velkommen anerkjennelse av NFs rolle gjennom mange år i arbeidet for tryggere ferdsel og aktivitet i norske fjell: Boks 3.2 Guiding for trygge, tilgjengelige … Les mer

Innpasning av klatreleder inne til instruktørkurs sport

Norsk FjellsportforumNFs utdanningsstiger

NF-styret vedtok på styremøte 13.02.17 å innføre en prøveordning i 2017 hvor godkjente Klatreledere inne kan få unntak fra deler av et instruktørkurs sportsklatring ved videreutdanning til klatreinstruktør 1 sport. NKF har i dag et 12 timers kurstilbud som fører kursdeltakerne fram til å bli Klatreleder inne. Det viktigste funksjonsområdet til en Klatreleder inne er å være instruktør på nybegynnerkurs … Les mer

Overgangsordning avsluttes

Norsk FjellsportforumNFs utdanningsstiger

Overgangsordning fra tidligere trener 1 sport til klatreinstruktør 1 sport avsluttes 31.12.17. Da NKFs Trener 1 sport i 2012 ble omgjort (delt opp) i godkjenningene trener 1 og NFs klatreinstruktør 1 sport, ble det opprettet en midlertidig overgangsordning. Med denne ordningen kan gammel trener 1 sport regodkjennes som NF klatreinstruktør 1 sport, på grunnlag av dokumentert kurs- /instruksjonsvirksomhet på bolt. … Les mer

Referat fra NFs rådsmøte 2016

Norsk FjellsportforumOrganisasjon

Rådsmøtet ble avholdt i forbindelse med Sikkerhetskonferansen i Asker i november. Referat fra rådsmøtet 2016 finner du her. I utsendte sakspapirer i forkant av møtet manglet to sider fra rapporten fra skredkomiteen. Rapporten finnes derfor til nedlasting her. 

NF-administrasjonen

Norsk FjellsportforumOrganisasjon

Vikariatet i NF-administrasjonen er avsluttet, og Bodil Bay Schultz startet opp igjen ved nyttår. Ordinær kontortid er som før mandager og onsdager kl. 9 – 15 på Youngstorget 1, og Bodil kan nås på post@fjellsportforum.no, eller mobil 957 58 905.

Fjellsportkonferansen 2016

cathrineArrangementer

Da er programmet for Fjellsportkonferansen klart! Håper å se flest mulig der. Mer informasjon finner dere på: http://www.fjellsportkonferansen.no/

Nei til økt motorisert ferdsel og tilrettelegging av norske fjell

Norsk FjellsportforumUttalelser

NFs rådsmøte stod i november samlet i sitt standpunkt mot etableringen av stadig flere nye via ferrata-anlegg i Norge, og i 2015 har presset for økt tilrettelegging og potensiell nedbygging av urørte fjellsportarenaer preget NFs agenda. I forbindelse med regjeringens forslag om å endre motorferdselloven og åpne for catskiing, gir NF sin støtte til Norsk Friluftslivs høringsuttalelse som sier nei til flere maskiner i fjellet.