Invitasjon til Norsk Fjellsportforums Rådsmøte 2021

Gjemund NordskarArrangementer, Organisasjon

Hvor og når: Pers Hotell, Gol. 5.11. kl. 17:00 – 20:00 Kort info: Du inviteres herved til Norsk Fjellsportforum sitt rådsmøte, fredag 5. november under Skredkonferansen på Gol. Det er ingen deltakeravgift for å være med på rådsmøtet, og det blir servert gratis mat underveis til påmeldte. Alle medlemmer i Norsk Fjellsportforum som har betalt medlemsavgiften for 2021 har stemmerett … Les mer

Generell forlengelse av sertifisering som følge av pandemien

Roger BarekstenOrganisasjon

NF-styret viderefører ordningen og vedtaket fra 16.april 2020 med 12 nye måneder. Vedtaket lyder som følger: Det gis ytterligere forlengelse av godkjenning for kandidater og instruktører som ikke får opprettholdt kursvirksomhet, praksis, føring eller egenerfaring i 2020 og 2021, ved søknad, pga pandemien. Dersom godkjenningen til en instruktør går ut i løpet av neste 12 måneder, og denne ikke har … Les mer

Ledig stilling som daglig leder i NF

Roger BarekstenOrganisasjon

Er du glad i fjellsport og opptatt av naturvennlig og sikker ferdsel i tråd med norske friluftrsadisjoner? Ser du viktigheten av å sikre en høy kvalitet på utdanning innenfor klatring, bre, skred og førstehjelp? Da kan dette være en jobb for deg, og en fin mulighet til å påvirke Norsk Fjellsportforums virke i tiden som kommer. Hele utlysningen finner du … Les mer

OBS! OBS! Nytt søknadssystem

Roger BarekstenOrganisasjon

Fra og med 18.mars skal alle søknader leveres gjennom søknadsportalen på brattkompetanse.no. Turdagbok, loggbok og all annen relevant dokumentasjon lastes også opp her. Søknadene blir fortsatt behandlet av de respektive fagkomiteer i Norsk Fjellsportforum. Vi håper og tror at dette vil gjør søknadsprosessen enklere og mer effektiv for både søkere, fagkomiteer og sekretariat. Ta kontakt på post@fjellsportforum.no om du har … Les mer

NFs digitale Rådsmøte, tirsdag 10.november 2020

Norsk FjellsportforumOrganisasjon

Grunna pandemien blir årets Rådsmøte gjennomført digitalt. Nødvendig informasjon for oppkobling til møtet vil bli sendt ut samme dag som møtet gjennomføres. Klikk her for innkalling og sakspapirer. Lenke til møtet: https://hvl.zoom.us/j/68416504441?pwd=ek8xalZhS0Y2bkg0Nmc5d3h5a2l5dz09 Møtet starter kl 19.00

Rådsmøte 2020

Norsk FjellsportforumOrganisasjon

Årets Rådsmøte gjennomføres digitalt, tirsdag 10.november kl 19:00. Møtet var planlagt å gjennomføres i tilknytning til Fjellsportkonferansen i Sogndal, men siden denne er avlyst vil rådsmøtet bli i digitalt format. Informasjon om hvordan dette vil foregå vil sendes ut sammen med sakspapirene. Saker til rådsmøtet må være styret i hende senest fire uker før møtet, iht vedtektene, altså senest tirsdag … Les mer

Informasjon fra Norsk Fjellsportforum

Odd Magne ØgreidOrganisasjon

Konsekvenser av redusert aktivitet inneværende sesong skal ikke gå ut over kvalifiseringsløp eller godkjenningsperioder. Styret i NF hadde møte 16.04.20: Det gis forlengelse av godkjenning for kandidater som ikke får opprettholdt kursvirksomhet, praksis, føring eller egenerfaring i 2020, ved søknad, pga pandemien. • Dersom godkjenningen til en instruktør går ut i løpet av neste 12 måneder, og denne ikke har … Les mer

Etiske prinsipper for instruktører

Odd Magne ØgreidOrganisasjon

Norsk Fjellsportforums styre vedtok på styremøte 30. april etiske prinsipper for Norsk Fjellsportforums instruktører. Norsk Fjellsportforums (NF) instruktører skal i sitt virke fremme naturvennlig og sikker ferdsel i tråd med norske friluftslivstradisjoner. NFs instruktører arbeider ut fra kunnskap tilegnet gjennom utdanning og praksis. Arbeidsområdet er ofte i et spenningsfelt mellom det å være ansvarlig og å gi fra seg ansvar, … Les mer

Nasjonal standard 2019

Norsk FjellsportforumOrganisasjon

NF-styret har vedtatt revidert Nasjonal standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport, gjeldende fra januar 2019. Styret ønsker å takke NFs fagkomiteer og alle involverte arrangører og ressurspersoner for innspill og bidrag til dette viktige arbeidet. Arrangører og instruktører oppfordres til å oppdatere seg på endringene som gjelder for eget arbeidsfelt og virke, og gjeldende Nasjonal standard kan som … Les mer