NF-arrangører og medlemmer

Norsk Fjellsportforum godkjenner arrangører på to nivåer, innen disiplinene bre, klatring, skred og førstehjelp.

Arrangører med godkjenning på nivå 1 kan arrangere grunnkurs innen de disiplinene godkjenningen gjelder for.

Arrangører med godkjenning på nivå 2 kan arrangere både grunnkurs og instruktørkurs innen de disiplinene godkjenningen gjelder for. I tillegg kan de arrangere seminarer for å utdanne kursledere til instruktørkurs innen de disiplinene godkjenningen gjelder for.

En organisasjonen kan også melde seg inn i NF uten å søke arrangørgodkjenning. Man støtter da opp om NFs arbeid for sikker og naturvennlig ferdsel, og har stemmerett op NFs rådsmøte.

Se godkjenning av arrangører for mer informasjon om arrangørgodkjenning og medlemskap i NF.

Medlemmer uten arrangørgodkjenning

Høgskulen i Volda
Minds of nature
Norsk Folkehjelp
Norsk Tindeklub
Nortind
Romsdal lodge

Medlemmer uten arrangørgodkjenning har stemmerett på NFs rådsmøte, og støtter opp om NFs arbeide for å fremme naturvennlig og sikker ferdsel, men kan ikke arrangere NF-grunnkurs eller NF-instruktørkurs, og har ikke tillatelse til å benytte NFs logo.