NF-arrangører og medlemmer

Norsk Fjellsportforum godkjenner kursarrangører på to nivåer, innen disiplinene bre, klatring, skred og førstehjelp.

Arrangører med godkjenning på nivå 1 kan arrangere grunnkurs innen de disiplinene godkjenningen gjelder for.

Arrangører med godkjenning på nivå 2 kan arrangere både grunnkurs og instruktørkurs innen de disiplinene godkjenningen gjelder for. I tillegg kan de arrangere seminarer for å utdanne kursledere til instruktørkurs innen de disiplinene godkjenningen gjelder for.

NF har i tillegg et medlemskap for organisasjoner og virksomheter uten arrangørgodkjenning som ønsker å støtte NFs arbeid.

Se godkjenning av arrangører for mer informasjon om godkjenning og medlemskap i NF.

Arrangører førstehjelp:

Førstehjelp nivå 1:

RS Sjøredningsskolen

Medlemmer uten arrangørgodkjenning

Høgskulen i Volda
Norsk Folkehjelp
Norsk Tindeklub
Nortind

Medlemmer uten arrangørgodkjenning har stemmerett på NFs rådsmøte, og støtter opp om NFs arbeide for å fremme naturvennlig og sikker ferdsel, men kan ikke tilby NF-kvalifiserende kurs, og har ikke tillatelse til å benytte NFs logo.