Arrangører og medlemmer

Norsk Fjellsportforum godkjenner kursarrangører på to nivåer, innen disiplinene bre, klatring og skred.
Arrangører med godkjenning på nivå 1 kan arrangere grunnkurs innen de disiplinene godkjenningen gjelder for.
Arrangører med godkjenning på nivå 2 kan arrangere både grunnkurs og instruktørkurs innen de disiplinene godkjenningen gjelder for. I tillegg kan de arrangere seminarer for å utdanne kursledere til instruktørkurs innen de disiplinene godkjenningen gjelder for.

NF har i tillegg et medlemskap for organisasjoner og virksomheter uten arrangørgodkjenning som ønsker å støtte NFs arbeid.

Se godkjenning av arrangører for mer informasjon om godkjenning og medlemskap i NF.

Medlemmer uten arrangørgodkjenning

Høgskulen i Volda, seksjon Idrett og Friluftsliv
Norges Idrettshøgskole 
Norsk Folkehjelp
Norsk Tindeklub
Norske Tindevegledere (Nortind)

Medlemmer uten arrangørgodkjenning har stemmerett på NFs rådsmøte, og støtter opp om NFs arbeide for å fremme naturvennlig og sikker ferdsel, men har ikke tillatelse til å benytte NFs logo.