Om NFs instruktørdatabase

Norsk Fjellsportforum vedlikeholder sammen med Norges Klatreforbund et register over godkjente instruktører, både etter NFs instruktørkategorier og NKFs trenerkategorier.

I NFs kompetansedatabase finnes en åpent tilgjengelig liste over instruktørene i vårt register. Oppdatert oversikt over godkjente
NF-instruktører finner du her.