Nasjonal standard

    Norsk Fjellsportforum (NF) er et åpent samarbeidsorgan for fjellsportorganisasjoner engasjert i klatring, bre- og tindesport. NF arbeider for å fremme naturvennlig og sikker ferdsel i tråd med norske friluftslivstradisjoner, og har for dette formål utviklet Nasjonal standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport. I standarden defineres krav til utdanning og godkjenning av instruktører og førere, samt krav til arrangører av kurs og føring. NF-standarden har siden den første versjonen kom i 1994 gjennomgått flere revisjoner.