Norsk Fjellsporforums styre

Styret i Norsk Fjellsportforum består av 2 styremedlemmer fra hver av de tre grupperingene; Den Norske Turistforening (DNT), Norges Klatreforbund (NKF) og Andre Kursarrangører (AK). Styrets sekretariat driftes av DNT og NKF.

Einar Løken (styreleder)
er representant for Andre Kursarrangører. Jobber for Breogfjell, er tindeveglederaspirant og er utdannet klatreinstruktør 1 høyfjell.
E-post: leder@fjellsportforum.no
Telefon: 41457535

Jørgen Moland
er representant for DNT, og er leder av NFs skredkomité. Jørgen har i en årrekke vært kursleder på DNTs breinstruktørkurs. Jørgen er godkjent bre- og skredinstruktør 2.
E-post: macpramp@mac.com
Telefon: 91785793

Arve Stavø
er representant for NKF, sitter i styret i NKF og er leder for NKFs utdanningskomité. Arve er godkjent som klatreinstruktør 1 høyfjell.
E-post: arve.stavo@gmail.com
Telefon: 93215621

Linda Hallandvik
er representant for Andre Kursarrangører. Arbeider som høgskolelektor på Høgskulen i Sogn og Fjordane.
E-post: linda.hallandvik@hisf.no
Telefon: 97582229

Odd Magne Øgreid
er representant for NKF, og sitter i NKFs styre og sikkerhetskomité. Er godkjent NF fjellkursleder og er aktiv kursinstruktør.
E-post: omogreid@broadpark.no
Telefon: 97692749

Torbjørn Aass
er representant for DNT, og styreleder i DNT fjellsport. Torbjørn er utdannet klatreinstruktør 1 høyfjell.
E-post: torbjorn.aass@gmail.com
Telefon: 95941178

Cathrine Lagerberg (styrets sekretær, vikariat)
Administrasjonskonsulent for NF i 50% stilling. Cathrine står for den daglige driften av Norsk Fjellsportforum, og er ellers rådgiver friluftsliv i DNT fjellsport.
E-post: cathrine@fjellsportforum.no
Telefon: 928 17 894