Norsk Fjellsporforums styre

Styret i Norsk Fjellsportforum består av 2 styremedlemmer fra hver av de tre grupperingene; Den Norske Turistforening (DNT), Norges Klatreforbund (NKF) og Andre Kursarrangører (AK). Styrets sekretariat driftes av DNT og NKF.


Sindre Haslene-Hox (styreleder)
er representant for DNT, er godkjent breinstruktør og aktiv i sikkerhetskomiteen.
E-post: leder@fjellsportforum.no
Telefon: 99784682

Odd Magne Øgreid
er representant for NKF, og sitter i NKFs styre og sikkerhetskomité. Er godkjent NF fjellkursleder.
E-post: omogreid@gmail.com
Telefon: 97692749 

Thor Espen Fugelsøy
er representant for Andre Kursarrangører. Arbeider som høyskoleelektor på Høgskulen på Vestlandet. Er breinstruktør, skredinstruktør og klatreinstruktør sport.
E-post: thor.espen.fugesøy@hvl.no
Telefon: 57676022

Hanna Bugge
er representant for NKF, og sitter i NKFs styre. Hanna er godkjent som klatreinstruktør 1 høyfjell.
E-post: hannabugge@gmail.com
Telefon: 98852737

Bjørn Balle
er representant for DNT, og sitter i styret til DNT fjellsport. Bjørn er godkjent NF fjellkursleder og aktiv i NFs klatrekomité.
E-post: b-balle@online.no
Telefon: 40830466

Philip Toney
er representant for Andre Kursarrangører. Philip er fjellkursleder og skredinstruktør 1 alpint.
E-post: philip@fjellorama.no
Telefon: 97799916

Roger Bareksten (styrets sekretær)
E-post: post@fjellsportforum.no
Telefon: 95366371