Norsk Fjellsporforums styre

Styret i Norsk Fjellsportforum består av 2 styremedlemmer fra hver av de tre grupperingene; Den Norske Turistforening (DNT), Norges Klatreforbund (NKF) og Andre Kursarrangører (AK). Styrets sekretariat driftes av DNT og NKF.

Sindre Haslene-Hox (DNT)
Representant for DNT, godkjent Breinstruktør og aktiv i sikkerhetskomiteen.
E-post: leder@fjellsportforum.no
Telefon: 99784682

Bjørn Balle (DNT)
Representant for DNT og sitter i styret til DNT fjellsport. Bjørn er Fjellkursleder og medlem i NFs klatrekomité.
E-post: bjorn.balle@gmail.com
Telefon: 40830466

Odd Magne Øgreid (NKF)
Representant for NKF og sitter i NKFs styre og sikkerhetskomité. Odd Magne er Fjellkursleder.
E-post: omogreid@gmail.com
Telefon: 97692749 

Kaisa Helene Markhus  (NKF)
Representant for NKF. Kaisa er Klatreinstruktør høyfjell.
E-post: kaisaorama@gmail.com
Telefon: 97151746

Thor Espen Fugelsøy (AK)
Styreleder og representant for Andre Kursarrangører. Arbeider som høyskoleelektor på Høgskulen på Vestlandet. Er Breinstruktør, Skredinstruktør og Klatreinstruktør.
E-post: thor.espen.fugesoy@hvl.no
Telefon: 57676022

Philip Toney (AK)
Representant for Andre Kursarrangører. Philip er Fjellkursleder og Skredinstruktør 1 alpint.
E-post: philip@fjellorama.no
Telefon: 97799916

Gjermund Nordskar (NF, DNT, NKF og AK)
Daglig leder for Norsk Fjellsportforum og styresekretær. Gjermund er Klatreinstruktør høyfjell, Skreinstruktør alpint og Breinstruktør.
E-post: post@fjellsportforum.no
Telefon: 91146724