Norsk Fjellsporforums styre

Styret i Norsk Fjellsportforum består av 2 styremedlemmer fra hver av de tre grupperingene; Den Norske Turistforening (DNT), Norges Klatreforbund (NKF) og Andre Kursarrangører (AK). Styrets sekretariat driftes av DNT og NKF.

Odd Magne Øgreid (styreleder)
er representant for NKF, og sitter i NKFs styre og sikkerhetskomité. Er godkjent NF fjellkursleder.
E-post: leder@fjellsportforum.no
Telefon: 97692749 

Linda Hallandvik
er representant for Andre Kursarrangører. Arbeider som førstelektor på Høgskulen på Vestlandet
E-post: linda.hallandvik@hvl.no
Telefon: 97582229

Sindre Haslene-Hox
er representant for DNT, er breinstruktør og leder av NFs brekomité, samt aktiv i sikkerhetskomiteen.
E-post: sindre.haslene@gmail.com
Telefon: 99784682

Hanna Bugge
er representant for NKF, og sitter i NKFs styre. Hanna er godkjent som klatreinstruktør 1 høyfjell.
E-post: hannabugge@gmail.com
Telefon: 98852737

Torbjørn Aass
er representant for DNT, og sitter i sentralstyret i DNT fjellsport. Torbjørn er godkjent klatreinstruktør 1 høyfjell.
E-post: torbjorn.aass@gmail.com
Telefon: 95941178

Philip Toney
er representant for Andre Kursarrangører. Philip er fjellkursleder og skredinstruktør 1 alpint.
E-post: philip@fjellorama.no
Telefon: 97799916

Bodil Bay Schultz (styrets sekretær)
Administrasjonskonsulent for NF i 50% stilling. Bodil står for den daglige driften av Norsk Fjellsportforum, og er ellers rådgiver friluftsliv i DNT fjellsport.
E-post: post@fjellsportforum.no
Telefon: 95758905