Norsk Fjellsporforums styre

Styret i Norsk Fjellsportforum består av 2 styremedlemmer fra hver av de tre grupperingene; Den Norske Turistforening (DNT), Norges Klatreforbund (NKF) og Andre Kursarrangører (AK). Styrets sekretariat driftes av DNT og NKF.

Styreleder: Odd Magne Øgreid (NKF)
Representant for NKF, styremedlem i NKF og leder av sikkerhetskomiteen. Fjellkursleder.
E-post: leder@fjellsportforum.no
Telefon: 97692749 

Styremedlem: Kaisa Helene Markhus  (NKF)
Representant for NKF, styremedlem i NKF og medlem i sikkerhetskomiteen. Klatreinstruktør 1 høyfjell.
E-post: kaisaorama@gmail.com
Telefon: 97151746

Styremedlem: Magnus Wethal (DNT)
Representant for DNT og medlem i førstehjelpskomiteen. Breinstruktør 1, klatreinstruktør 1 høyfjell, skredinstruktør 1 alpint og førstehjelpsinstruktør 2.
E-post: magnus.wethal@gmail.com
Telefon: 90586929

Styremedlem: Bjørn Balle (DNT)
Representant for DNT og medlem i klatrekomiteen. Fjellkursleder.
E-post: bjorn.balle@gmail.com
Telefon: 40830466

Styremedlem: Hedda Færden (AK)
Representant for Andre Kursarrangører. Universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Breinstruktør 2.
E-post: hedda.farden@usn.noo
Telefon: 48264883

Styremedlem: Philip Toney (AK)
Representant for Andre Kursarrangører. Fjellkursleder og skredinstruktør 1 alpint.
E-post: philiptoney92@gmail.com
Telefon: 97799916