Ulykkesrapportering

Informasjon om ulykker som skjer er det viktigste grunnlaget for ulykkesforebyggende arbeid i fjellsportmiljøene i Norge.

Dersom du har vært involvert i eller kjenner til ulykker i forbindelse med brevandring, klatring eller annen fjellsport, kan du bidra ved å sende inn en rapport som beskriver hendelsesforløp og utfall. Rapportene samles inn og analyseres i samarbeid med Norges Klatreforbund.

Alt materiale som offentliggjøres blir anonymisert.

Trykk her for rapportering av ulykke

Trykk her for oversikt over rapporterte ulykker