NF har arrangørmedlemmer fra UH-sektoren. Den særskilte ordningen for statlige universiteter og høyskoler er beskrevet i NF-standardens §2.1.4. Den gir disse utdanningsinstitusjonene anledning til å innpasse NF-kurs i sin emneportefølje. For kvalifiserende kurs kreves ikke forhåndsgodkjenningsbevis fra NF, men institusjonen gjør selv en forhåndsvurdering av studentenes nivå. Studentene søker i etterkant til NF om godkjenning, og NF gjør da en vurdering av søkers kompetanse og turdagbok. Det kan også søkes om godkjenningsbevis for gjennomført grunnkurs for kandidater som kun har gjennomført grunnkurs men ikke instruktørutdanning.

Dokumentet nedenfor beskriver i detalj hvordan disse kandidatene går fram for å søke om godkjenning i Brattkompetanse.